นางหวง เสี่ยวจวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเสนอให้ส่งเสริมการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับเมืองและอำเภอของจีน

2022-03-05 16:36:00 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นางหวง เสี่ยวจวน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเสนอให้ส่งเสริมการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับเมืองและอำเภอของจีน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางหวง เสี่ยวจวนสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ปว่า มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนเป็นการสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและพลังนวัตกรรมแห่งประชาชาติจีน ก็เป็นสะพานสำคัญที่ผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจุบัน งานมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยังมีปัญหาที่พลังอนุรักษ์ในขั้นพื้นฐานไม่พอ เธอเสนอให้ส่งเสริมการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับเมืองและอำเภอของจีน

 

ในฐานะรองนายกเทศมนตรีที่กำกับดูแลวัฒนธรรมในเมืองไป๋อิ๋น มณฑลกานซู่ นางหวง เสี่ยวจวนหยั่งรากงานของตนและทำการสำรวจที่เกี่ยวข้อง จากตัวอย่างของมณฑลกานซู่ เธอชี้ว่า หลายปีมานี้ งานอนุรักษ์และประยุกต์ใช้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในมณฑลกานซู่ ได้พัฒนาจากโครงการเดี่ยวแบบคัดเลือกเป็นการอนุรักษ์อย่างรอบด้านและเป็นระบบ และสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มากมายในปฏิบัติการ จนมีโฉมหน้าที่น่ายินดี

 

จนถึงปลายปี 2021 คณะรัฐมนตรีจีนประกาศ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติงวดที่ 5 รวม 325 รายการโดยมณฑลกานซู่มี 15 รายการ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกานซู่มี 3 รายการ คณะรัฐมนตรีจีนประกาศตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ 83 รายการ ทางการมณฑลกานซู่ได้ประกาศมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 4 ชุดรวม 493 รายการ เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทั้งมณฑลได้กำหนดผผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ 68 ราย ระดับมณฑล 617 ราย

 

นางหวง เสี่ยวจวนระบุว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันจะพบได้ว่า งานอนุรักษ์และประยุกต์ใช้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยังมีปัญหาที่พลังอนุรักษ์ขั้นพื้นฐานไม่พอ เงินลงทุนอนุรักษ์ไม่พอ ขาดแคลนหน่วยงานประจำงานอนุรักษ์ เป็นต้น

 

ในการนี้ เธอได้นำเสนอข้อเสนอ 4 ข้อ 1 คือส่งเสริมการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 2 คือเพิ่มเงินทุนสนับสนุนอนุรักษ์ 3 คือเสริมสร้างระบบงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเมืองและอำเภอ 4 คือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

 

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (15-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-04-2567)

  • รถไฟจีน-ลาว รับส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนกว่า 180,000 คน/ครั้ง

崔沂蒙