“สี จิ้นผิง”ลงนามคำสั่ง“ข้อกำหนดเฉพาะกาลว่าด้วยการกำกับดูแลสัญญาสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์”

2022-03-20 16:09:26 | CRI
Share with:

“สี จิ้นผิง”ลงนามคำสั่ง“ข้อกำหนดเฉพาะกาลว่าด้วยการกำกับดูแลสัญญาสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์”

เมื่อเร็วๆนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางจีน ลงนามคำสั่ง “ข้อกำหนดเฉพาะกาลว่าด้วยการกำกับดูแลสัญญาสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม ปี 2022 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดฯดังกล่าวกำหนดภารกิจและสาระพื้นฐาน อีกทั้งระบบการบริหารจัดการพื้นฐานเกี่ยวกับการกำกับดูแลสัญญาสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในยุคใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลด้านการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ให้สูงขึ้น

ข้อกำหนดฯดังกล่าวมีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลตามกฎหมาย ยึดหลักคุณภาพสำคัญเหนือสุด เพื่อนำอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้คุณภาพไปส่งมอบแก่กองทัพ ด้วยวิธีการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ช่วงก่อน ช่วงระหว่างดำเนินการ และไปจนถึงการประเมินผลในช่วงหลัง

(YIM/LING/CAI)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)

何喜玲