คณะรัฐมนตรีจีนประชุมหารือส่งเสริมการบริโภค

2022-04-14 15:07:58 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

คณะรัฐมนตรีจีนประชุมหารือส่งเสริมการบริโภค

เมื่อวันที่ 13 เมษายน คณะรัฐมนตรีจีนจัดการประชุมสามัญเพื่อวางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการบริโภค

ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ต้องรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมการบริโภคและฟื้นฟูการพัฒนาต่อเนื่อง ดำเนินนโยบายแก้ปัญหาตรงจุดในทุกภาคส่วน เช่น ด้านอาหารการกิน การขายปลีก การท่องเที่ยว การบินพลเรือน การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำและทางรถไฟ เป็นต้น ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องที่ต่างๆเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ สร้างความมั่นคงของตลาดบริโภคและบริการ คุ้มครองราคาสินค้าบริโภคพื้นฐาน เสริมหลักประกันให้ภาคโลจิสติกส์มีความคล่องตัว วางแผนสร้างฐานคลังขนาดใหญ่ที่มีสรรมถนะแบบอเนกประสงค์ในเขตชานเมือง เพื่อสามารถสนองสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

อนึ่ง ช่วงสองปีนี้ การบริโภคออนไลน์ การบริโภคเพื่อสุขภาพ การบริโภคแบบสีเขียว และการบริโภคอื่นๆ ที่เป็นประเด็นใหม่และมีความร้อนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้ส่งเสริมการบริโภคแบบใหม่ เร่งผสมผสานการบริโภคออนไลน์กับออฟไลน์ พยายามผลักดันความเป็น “อัจฉริยะ+” ด้านการบริโภคสินค้าและบริการ

Yim/ping/Cai

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)

许平平