นิตยสาร "ฉิวซื่อ" เผยแพร่บทความของ ปธน.สี จิ้นผิง เรื่อง "เข้าใจและจับประเด็นสำคัญอย่างถูกต้องในด้านแนวคิดและการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาของจีน"

2022-05-16 12:12:57 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

นิตยสาร "ฉิวซื่อ" เผยแพร่บทความของ ปธน.สี จิ้นผิง เรื่อง "เข้าใจและจับประเด็นสำคัญอย่างถูกต้องในด้านแนวคิดและการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาของจีน"

วันที่ 16 พฤษภาคม นิตยสาร "ฉิวซื่อ" ได้เผยแพร่บทความสำคัญของ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของจีนในหัวข้อ "เข้าใจและจับประเด็นสำคัญอย่างถูกต้องในด้านแนวคิดและการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาของจีน"

ในบทความเน้นว่าเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาสำหรับประเทศจีนได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง และมีปัญหาใหม่ๆ มากมายจึงต้องเข้าใจและจับประเด็นให้ถูกต้อง

บทความชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ อันดับแรกเราต้องทำให้ "เค้ก" ซึ่งหมายถึงรายได้และผลประโยชน์ใหญ่ขึ้น และดีขึ้น พยายามร่วมกันแบ่ง "เค้ก" ด้วยมาตรการที่สมเหตุสมผล นี่เป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เราต้องสร้างเงื่อนไขปรับปรุงระบบ และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้จำเป็นต้องชี้นำให้การมีงานทำในกระบวนการพัฒนาที่มีคุณภาพ ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยขับเคลื่อนการมีงานทำ สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม เพิ่มความสามารถของผู้ใช้แรงงานต่อไป   แสดงบทบาทของการกระจายรายได้ จัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมอย่างเหมาะสม จัดตั้งระบบจัดการรายได้ขั้นพื้นฐาน สร้างระบบเป็นสามขั้นคือการกระจายรายได้ครั้งแรก การกระจายรายได้ครั้งที่ 2 และการกระจายรายได้ครั้งที่ 3 ปรับปรุงนโยบายและระบบการบริการสาธารณะ ยืนหยัดในการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และเท่าที่ทำได้ เพื่อปรับปรุงระดับการบริการสาธารณะและให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องแม่นยำในด้านต่างๆ ที่ประชาชนให้ความสำคัญ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักอาศัย เป็นต้น

บทความชี้ให้เห็นว่าต้องเข้าใจและจับประเด็นเกี่ยวกับลักษณะและการแคลื่อนไหวของเงินทุนอย่างถูกต้อง การสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมเป็นการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพรรคฯ ต้องสำรวจวิธีการแสดงบทบาทเชิงบวกของเงินทุนภายใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม ควบคู่ไปกับการควบคุมบทบาทเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องจัดตั้ง "การส่งสัญญาณแบบมีจังหวะ" สำหรับเงินทุน เพื่อไม่ให้เงินทุนเหล่านี้ขาดระเบียบจัดการ  กำกับดูแลและชี้แนะการพัฒนาเงินทุน  ยืนหยัดและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมพื้นฐาน เสริมสร้างและพัฒนาระบบกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างอย่างแน่วแน่ ส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจกรรมสิทธิ์ร่วม ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ร่วมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเติบโตได้ด้วยดี

บทความดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า ต้องเข้าใจและจัดการเรื่องระบบประกันอุปทานของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Primary products) เพื่อป้องกันและรับมือกับวิกฤตที่มีความเสี่ยงสูง เข้าใจและจับประเด็นสำคัญอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด (peak carbon dioxide emissions) และความเป็นกลางของคาร์บอน

Bo/Lei/Cui 

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)

雷德辛