วารสาร ฉิวซื่อ ตีพิมพ์คำปราศรัยของปธน.สี ในการประชุมแกนนำพรรคฯ

2023-01-16 12:42:08 | CMG
Share with:

วันที่ 16 มกราคม  วารสารฉิวซื่อ (Qiushi) ฉบับที่ 2 ของปีนี้ได้เผยแพร่คำปราศรัยของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนที่กล่าวในการประชุมกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20  เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ เป็นครั้งแรก

วารสารฉิวซื่อเป็นวารสารเรือธงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า การศึกษา เผยแพร่และดำเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นภารกิจหลักทางการเมืองสำหรับพรรคและทั่วประเทศในปัจจุบันและช่วงหนึ่งในอนาคต 

เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางที่กำหนดโดยการประชุมครั้งนี้อย่างรอบด้าน  พร้อมทั้งกล่าวว่า ต้องมีการศึกษาอย่างครอบคลุม เป็นระบบ และละเอียดถี่ถ้วน จะทำให้เราเข้าใจเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์  รู้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ เป้าหมายและวิธีการในการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 อย่างเต็มรูปแบบ 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังกล่าวด้วยว่า ต้องมีการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์กับสภาพความเป็นจริง ทฤษฎีกับการปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างประเทศกับสถานการณ์ภายในประเทศ   ตลอดจนต้องมีการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาในแต่ละแง่มุมและแต่ละประเด็น   เราจึงสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 อย่างถ่องแท้  ไม่เช่นนั้น ความเข้าใจของเราก็จะเป็นเพียงด้านเดียว ด้านหนึ่ง หรือผิวเผินเท่านั้น  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ว่า พื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ต้องกำหนด  ภาระหน้าที่ของตนตามแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน   ต้องเชิดชูส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้  เผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ ด้วยความกล้าหาญ และกล้าที่จะเอาชนะความยากลำบากต่างๆ  และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไม่ท้อถอย


(bo/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)