จีนออกมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ชาวจีนโพ้นทะเล

2023-02-06 17:11:40 | CMG
Share with:

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวจีนโพ้นทะเลในการทำเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ ทำให้สามารถใช้เอกสารได้ตามปกติหลังจากเดินทางกลับประเทศจีน 

กระทรวงสันติบาลของจีนจะออกมาตรการ 6 ข้อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวจีนโพ้นทะเลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ปี 2023 รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกในการจัดการใบขับขี่ มาตรการอำนวยความสะดวกในการจัดการบัตรประจำตัวประชาชน และมาตรการอำนวยความสะดวกในการสอบถามกิจการและนโยบายเกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศ

ชาวจีนโพ้นทะเลที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศจีนได้ด้วยเหตุผลบางประการ และไม่สามารถจัดการเอกสารส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที สามารถมอบอำนาจให้ญาติที่อยู่ในจีนไปยื่นใบสมัครได้ และกระทรวงสันติบาลจะตรวจสอบยืนยันข้อมูลและเอกสารการรับรองทางออนไลน์ จึงออกเอกสารตามระเบียบ

นอกจากนี้ ชาวจีนยังสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารเกี่ยวกับการเข้า-ออก และข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อีกด้วย

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-04-2566)

  • เกาะกระแสจีน (01-04-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-03-2566)