บทวิเคราะห์ : ทางเลือกที่ถูกต้องของการแก้ไขวิกฤติยูเครนด้วยวิธีการเมือง

2023-02-25 13:56:54 | CMG
Share with:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นการครบรอบ 1 ปีวิกฤติยูเครนปะทุขึ้น ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา วิกฤติครั้งนี้มิเพียงแต่ทำลายความปลอดภัยและความมั่นคงของยุโรปเท่านั้น ยังได้นำปัจจัยความไม่แน่นอนและไม่ปลอดภัยต่อทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ควรยุติสงครามการปะทะอย่างไร ควรจะลดผลกระทบของวิกฤติที่มีต่อทั่วโลกอย่างไร วันเดียวกัน จีนได้ประกาศ “จุดยืนจีนเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤติยูเครนด้วยวิธีการเมือง” 

เมื่อทบทวนผลกระทบจากวิกฤติยูเครนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผู้คนจะยิ่งเข้าใจคุณค่าและความหมายของแผนจีนฉบับดังกล่าว วิกฤติการณ์ครั้งนี้ทำให้รัสเซียกับยูเครนล้วนเกิดความสูญเสียใหญ่หลวง การสนองพลังงานและธัญญาหารของโลกถูกกระทบอย่างหนัก สภาพเงินเฟ้อสูงขึ้นเรื่อยๆ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ถูกภัยคุกคามอย่างหนัก กระบวนการโลกาภิวัตน์ก็ถูกกระทบอย่างรุนแรง 

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเคยผ่านสงครามโลก 2 ครั้งและผ่านการทำสงครามเย็น ประสบการณ์ที่เจ็บปวดแสดงให้เห็นว่า การถือตนเป็นใหญ่ การแบ่งเป็นกลุ่มและค่ายทางการเมืองมีแต่จะทำให้เกิดสงครามการปะทะ วิกฤติยูเครนครั้งนี้เป็นการเตือนชาวโลกอีกครั้งว่า การปะทะและสงครามไม่มีผู้ชนะแท้จริง การเจรจาจึงเป็นทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวในการแก้ไขวิกฤติ 

จีนไม่ใช่ฝ่ายที่ร่วมวิกฤติยูเครน แต่ก็ไม่คิดจะมองอยู่เฉยๆ เอกสารแสดงจุดยืนที่จีนได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้นั้น เป็นแผนรอบด้านและละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤติยูเครนด้วยวิธีการเมือง 

จุดยืนและข้อเสนอของจีนรวม 12 ด้าน ในขณะที่ยืนหยัดหลักการ “เคารพซึ่งอธิปไตยของประเทศต่างๆ” ยังมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามนุษยธรรม เรียกร้อง “หยุดยิงทันที” “เริ่มต้นการเจรจาสันติภาพ” ทั้งได้เน้น “การบูรณะสร้างสรรค์หลังสงคราม” ให้ความสำคัญต่อความกังวลของฝ่ายต่างๆ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เห็นได้ว่า ข้อเสนอเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีจุดยืนเป็นกลาง มีความเที่ยงธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง พยายามส่งเสริมสันติภาพและการเจรจาทางการเมือง 

นอกจากนี้ จีนได้เน้นการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต ย้ำว่า “มิอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ สงครามนิวเคลียร์มิอาจเกิดขึ้นได้” เรียกร้องการรักษาความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างนิวเคลียร์ทางพลเรือน คัดค้านประเทศใดๆ ดำเนินการวิจัยผลิตและใช้อาวุธชีวเคมี แสดงให้เห็นความรับผิดชอบอย่างสูงที่มีต่อความปลอดภัยและการพัฒนาของมนุษยชาติทั้งปวง แสดงให้เห็นความเป็นธรรมระหว่างประเทศ  

เมื่อสถานการณ์สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ก็ยิ่งจะต้องมีใจสุขุมเยือกเย็น พิจารณาสภาพความเป็นจริงและปฏิบัติอย่างระมัดระวัง จีนได้เสนอแผนการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้สำหรับการแก้ไขวิกฤติ ฝ่ายต่างๆ ควรขบคิดอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อสร้างโอกาสให้กับสันติภาพ

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)