ผู้แทนจีนชี้ ความร่วมมือด้านเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯ-อังกฤษ-ออสเตรเลีย เสี่ยงแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์อย่างร้ายแรง

2023-03-11 19:15:50 | CMG
Share with:

การประชุมคณะกรรมการเดือนมีนาคมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) กำลังดำเนินการในกรุงเวียนนา ภายใต้การผลักดันโดยจีน IAEA พิจารณาประเด็นความร่วมมือด้านเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร-ออสเตรเลียในรูปแบบของการหารือระหว่างรัฐบาล 7 ครั้งติดต่อกัน นายหลี่ ซง ผู้แทนถาวรของจีนประจำ IAEA กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม

นายหลี่ ซงชี้ว่า ความร่วมมือด้านเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร-ออสเตรเลีย ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์อย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อระบบไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ กระตุ้นการแข่งขันทางอาวุธและบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ถูกตั้งความสงสัยและต่อต้านอย่างกว้างขวางจากประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ จีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียละทิ้งความคิดแบบสงครามเย็นและเกมผลรวมเป็นศูนย์ ทำสิ่งที่เอื้อต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคมากขึ้น


Yim/Patt/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)