สื่อหลักของรัสเซียเผยแพร่บทความของ ปธน.จีน

2023-03-20 15:02:26 | CMG
Share with:

วันที่ 20 มีนาคม ก่อนเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนได้เผยแพร่บทความเรื่อง “มุมานะต่อสู้รุดหน้า เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือฉันมิตรกับการพัฒนาร่วมระหว่างจีน-รัสเซีย” โดยบทความดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Rossiyskaya Gazeta และสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซีย มีใจความว่าข้าพเจ้ากำลังจะเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนเมื่อ 10 ปีก่อน รัสเซียก็เป็นประเทศแรก ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเยือนรัสเซีย 8 ครั้ง ทุกครั้งที่เดินทางไปรัสเซีย เมื่อเดินทางไปก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินทางกลับก็นำผลสำเร็จอันสมบูรณ์ เพราะได้จับมือกับปธน.ปูตินร่วมเปิดหน้าใหม่แห่งความสัมพันธ์จีน-รัสเซีย

จีนกับรัสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และหุ้นส่วนประสานการปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดต่อกัน  ทั้งสองประเทศเป็นประเทศขนาดใหญ่ของโลก และประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ทั้ง 2 ประเทศดำเนินนโยบายด้านการทูตที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ทิศทางความสัมพันธ์จีน-รัสเซียเป็นทิศทางการเดินหน้าที่สำคัญสุดของกิจการการทูตระดับประเทศ

ภายหลังสถาปนาความสัมพันธ์จีน-รัสเซีย อย่างเป็นทางการ ทั้งสองประเทศผ่านการทดสอบด้วยความท้าทายและความยากลำบาก ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศดำเนินมานานกว่า 70 ปีแล้ว เมื่อทบทวนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราต่างทราบดีว่าความสัมพันธ์จีน-รัสเซียในทุกวันนี้ได้มาโดยไม่ง่าย มิตรภาพจีน-รัสเซียยิ่งยืนนานยิ่งสดใหม่ ควรแก่การที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องดูแล ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากับสภาพความเป็นจริงพิสูจน์ว่าสาเหตุที่ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียสามารถผ่านการทดสอบจากสถานการณ์ต่างๆ ของโลกก็เพราะจีนกับรัสเซียร่วมกันค้นหาวิธีการติดต่อกันแบบรัฐต่อรัฐที่ถูกต้อง

การเยือนรัสเซียของข้าพเจ้าที่กำลังจะมาถึง ย่อมเป็นการเดินทางที่กระชับมิตรภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างสันติภาพอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะจับมือกับปธน.ปูติน ร่วมกันสร้างพิมพ์เขียวใหม่สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนประสานการปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านจีน-รัสเซียในอนาคต

พร้อมนำเสนอมาตรการปฏิบัติตามของทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเพิ่มขีดการประสานงานเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติ มุ่งเน้นไปที่กิจการพัฒนาและสร้างความรุ่งเรืองของประเทศ นำเสนอแนวคิดใหม่ สร้างโอกาสใหม่ และเพิ่มพลังขับเคลื่อนใหม่ ต้องเพิ่มพูนความเชื่อถือต่อกัน กระตุ้นศักยภาพที่แฝงอยู่ ประกันให้ความสัมพันธ์จีน-รัสเซียเดินหน้าในระดับสูงอย่างต่อเนื่องผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้ยกระดับทั้งคุณภาพและปริมาณ ส่งเสริมการประสานนโยบาย พยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ความร่วมมือด้านการลงทุนพัฒนาหน้าอย่างมีคุณภาพสูง กระชับการไปมาหาสู่กันทางวัฒนธรรมและบุคลากร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาจีน-รัสเซียเป็นรายปี

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา สันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้รับประโยชน์ร่วมกันนั้น เป็นกระแสประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้ ความหลากหลายขั้วของโลก ประชาธิปไตยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นแนวโน้มการเดินหน้าที่จะไม่ย้อนกลับ

ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาวิกฤตยูเครนยกระดับอย่างรอบด้าน ฝ่ายจีนยึดมั่นในความถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ยืนหยัดจุดยืนที่เป็นธรรม แข็งขันในการสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพ ข้าพเจ้านำเสนอความเห็นหลายอย่าง รวมทั้งควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ เคารพต่อความกังวลด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของทุกประเทศ สนับสนุนความพยายามที่มุ่งแก้วิกฤตยูเครนด้วยสันติภาพ และประกันเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกกับห่วงโซ่อุปทาน 

ทั้งหมดนี้เป็นหลักยึดถือขั้นพื้นฐานของฝ่ายจีนในการจัดการวิกฤตยูเครน จีนประกาศเอกสาร “จุดยืนของจีนว่าด้วยการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครน” โดยรวบรวมข้อกังวลที่เหมาะสมของทุกฝ่าย สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันขนาดใหญ่ที่สุดของประชาคมโลกเหนือปัญหาวิกฤตยูเครน จึงได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ เพื่อคลี่คลายวิกฤต หลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหากระจายออกเป็นวงที่กว้างขึ้น และผลักดันการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการเมือง สำหรับปัญหาที่สลับซับซ้อนอาจไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีที่เรียบง่าย เราเชื่อมั่นว่าขอเพียงทุกฝ่ายยืนหยัดทัศนคติด้านความมั่นคงแห่งการดำเนินความร่วมมือกันตามวัตถุประสงค์ร่วมอย่างยั่งยืน ยึดถือหลักความเสมอภาค มีสติ เจรจาหารือเพื่อให้ได้ผลที่แท้จริง ก็ย่อมสามารถค้นหาหนทางคลี่คลายวิกฤตยูเครนที่เหมาะสมพร้อมนำทั่วโลกเดินทางสู่สันติภาพอย่างมั่นคงและปลอดภัยรอบด้าน

ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษย์แห่งสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรม ความเป็นธรรม และอิสระเสรีนับวันได้ฝังรากลึกลงไปในหัวใจของประชาชน การสร้างสรรค์โลกแห่งสันติภาพ ความมั่นคงปลอดภัยรอบด้าน ความรุ่งเรืองร่วมกัน เปิดสู่ภายนอก กลมกลืนสมานฉันท์ และความสะอาดงดงามนั้น กลายเป็นความปรารถนาร่วมกันของประเทศจำนวนมาก 

ประชาคมโลกตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าบนโลกใบนี้ไม่มีชาติใดอยู่เหนือกว่าชาติอื่น ไม่มีรูปแบบวิธีการบริหารประเทศที่นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับทุกที่ในโลก ไม่มีระเบียบสากลที่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผู้กำหนด

โลกแห่งความสามัคคีควรทดแทนความแตกแยก สันติภาพแทนความปั่นป่วน สอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษชาติ

เรามีความฝันในฐานะคนเดินทางร่วมกันบนหนทางสู่การพัฒนาและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรือง จีนกับรัสเซียย่อมจะสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นเพื่อให้อารยธรรมแห่งมนุษยชาติบรรลุความก้าวหน้าต่อไป


LF/bo/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)