“ฟังคำพูดจากนายสี” เหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อพิเศษ

2023-04-06 11:12:39 | CMG
Share with:

กรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุมและมีข้อตกลงว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นไป จะจัดให้สมาชิกพรรคฯ จำนวนกว่า 96 ล้านคน เรียนรู้การปฏิบัติตามหัวข้อ “ความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนสมัยใหม่ของนายสี จิ้นผิง” การเรียนรู้ภายใต้หัวข้อพิเศษคืออะไร การดำเนินการเรียนรู้สั่งสอนมีบทบาทอะไรบ้าง เราขอแนะนะในรายการ   “ฟังคำพูดจากนายสี”ครั้งนี้

ภาพ1 ที่หมู่บ้านเจี่ยป้าวเมืองหลิ่วโจวเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี นางโม่หรงชิงเลขาธิการที่ 1 ประจำหมู่บ้าน กำลังตรวจสอบสภาพบ้านความเป็นอยู่ชาวนาเพื่อช่วยให้พ้นความยากจน 

การเรียนรู้สั่งหัวข้อพิเศษของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคืออะไร 

การเรียนหัวข้อพิเศษของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือจัดการเรียนรู้การสั่งสอนโดยรวมที่มีเนื้อหาต่างๆ ด้วยรูปแบบต่างๆ ภายในทั่วทั้งพรรคฯ หลังการจัดตั้งพรรคฯ เป็นเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมา  พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการเรียนรู้สั่งสอนโดยรวมภายในพรรคหลากหลายรูปแบบในขั้นตอนต่างๆ ตามความต้องการของตน นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีนครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นในปี 2012 เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการเรียนรู้โดยรวมทั้งหมด 5 ครั้งแล้ว การเรียนรู้หัวข้อพิเศษ 5 ครั้งนี้มีหัวข้ออาทิ “เส้นทางประชาชน” “แนวทางการทำงานของข้าราชการสมาชิกพรรคฯ” “ประวัติศาสตร์ของพรรคฯ” ฯลฯ 

นักวิชาการที่วิจัยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำจีนประสบความสำเร็จแบบน่าอัศจรรย์มีสองอย่าง คือการพัฒนนาและความมั่นคง หนึ่งในหนทางแห่งการประสบความสำเร็จก็คือ การ ให้ความสำคัญและมีความถนัดในการเรียนรู้ การดำเนินการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อพิเศษเป็นหนึ่งในวิธีการยกระดับความสามารถของสมาชิกพรรคฯให้สูงขึ้น 

เหตุใดที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการเรียนรู้หัวข้อพิเศษอีกครั้งในปีนี้  

 

ภาพ2 ที่ชุมชนนแห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่ง เหล่านักศึกษาและเยาวชนกำลังให้บริการอาสาสมัครแก่ชาวบ้านในชุมชน 

เดือนตุลาคมปีที่แล้ว การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีนครั้งที่ 20 ได้วางผังการพัฒนา 5 ปีข้างหน้าและระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ของจีน “ความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในสมัยใหม่ของนายสี จิ้นผิงถูกจัดเข้า “กฎบัตรพรรคคอมมิวนิสต์จีน” กลายเป็นทิศทางการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กลุ่มผู้นำชุดใหม่ที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง ถือ “การสร้างรรค์ประเทศที่เข้มแข็ง ฟื้นฟูชนชาติ”เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนในอนาคต  การจัดการเรียนภายใต้หัวข้อความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในสมัยใหม่ของนายสี จิ้นผิงในทั่วทั้งพรรคฯ นั้น เป็นมาตรการสำคัญของการปฏิบัติตามมติการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีนครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า “ควรจัดการเรียนรู้และปฏิบัติตามหัวข้อความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในสมัยใหม่ในทั่วทั้งพรรคฯ อย่างลึกซึ้ง โดยเหล่าผู้นำระดับหัวหน้ากองขึ้นไป เป็นกลุ่มคนสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะมีความหมายสำคัญในการรวมความคิดทั่วทั้งพรรคฯ ให้เป็นเอกภาพ แก้ไขปัญหาพรรคฯ รักษาความสัมพันธ์ดั่งเลือดกับเนื้อระหว่างพรรคฯ กับประชาชน ผลักดันการพัฒนากิจการของพรรคฯ และประเทศชาติ” 

 นายสี จิ้นผิงกล่าวเน้นว่า วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อให้ความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนกลายเป็นพลังเข้มแข็งที่ช่วยสมาชิกพรรคฯ เสริมสร้างอุดมคติที่แน่วแน่ มีความมั่นใจ ตลอดจนชี้นำและผลักดันการทำงานของเรา   สั่งสอนและชี้นำบรรดาสมาชิกพรรคฯและระดับผู้นำให้สร้างแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นใจกลาง ทุ่มกำลังแก้ไขปัญหาความยากลำบากของประชาชนอย่างเร่งด่วนให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย มีความสุขและได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการดำเนินการเรียนรู้โดยรวมอย่างหนึ่งคือ “การเสนอให้ทั่วทั้งพรรคฯ ให้ตระหนักว่าพรรคคอมมิวนิสต์คืออะไร จะทำอะไร เพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบเลือดกับเนื้อระหว่างพรรคฯ กับประชาชน”  

ผลการเรียนรู้หัวข้อพิเศษของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นอย่างไรบ้าง 

ภาพ3 ข้าราชการสมาชิกพรรคฯ ประจำหมู่บ้าน 

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีนครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ได้จัดการเรียนรู้โดยรวม 5 ครั้งแล้ว ได้ประสบผลสำเร็จที่ชัดเจน อาทิ ปี 2013 หลังการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีนครั้งที่ 18 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามภายใต้หัวข้อ “เส้นทางแห่งประชาชน” โดยจัดส่งเลขาธิการที่หนึ่งและข้าราชการสมาชิกพรรคฯ จำนวนกว่า 3 ล้านคนไปประจำในหมู่บ้านที่ยากจน เพื่อช่วยชาวบ้านชาวนาพ้นความยากจน ปี 2021 พรรคคอมมิวนิสตจีนได้บรรลุเป้าหมายร้อยปีแรกที่กำหนดโดยตนเองด้วยความราบรื่นคือ ในวาระครบรอบ 100 ปีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ต้องแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างสังคมมีกินใช้อย่างรอบด้าน    

การดำเนินการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อพิเศษครั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียกร้องสมาชิกพรรคฯทั้งปวง ควรเรียนรู้และเข้าใจระบบวิทยาศาสตร์ ความหมายสำคัญและการปฏิบัติตามความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในนสมัยใหม่ สมาชิกพรรคฯ เหล่าผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำระดับต่างๆ ควรไปรับฟังปัญหาของประชาชนและแก้ไขปัญหา ยึดถือแนวคิดการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของการสร้างสรรค์ประเทศที่ทันสมัยแบบสังคมนิยมอย่างรอบด้าน ทำให้ประชาชนเห็นถึงประสิทธิผลที่แท้จริงของการแก้ไขปัญหา 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)