ผู้รับผิดชอบกรมอเมริกาและโอเชียเนีย กระทรวงพาณิชย์จีน ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับออสเตรเลียห้ามใช้ TikTok บนอุปกรณ์ภาครัฐ

2023-04-09 13:56:19 | CMG
Share with:

ถาม : เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลออสเตรเลียออกคำสั่งด้านความปลอดภัยที่ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ TikTok บนอุปกรณ์ภาครัฐของรัฐบาลกลาง ประเด็นนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จีนมีความคิดเห็นอย่างไร ?

ตอบ:ฝ่ายจีนรับทราบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับฝ่ายออสเตรเลียปฏิบัติต่อ TikTok ต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ และใช้มาตรการจำกัดการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศออสเตรเลีย แต่กลับทำลายความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของออสเตรเลีย และจะทำลายผลประโยชน์ของบริษัทออสเตรเลียและ สาธารณะด้วย

รัฐบาลจีนสนับสนุนให้วิสาหกิจต่าง ๆ ดำเนินงานระหว่างประเทศโดยปฏิบัติตามหลักการตลาดและกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศเจ้าภาพ พวกเราขอเรียกร้องให้ฝ่ายออสเตรเลียปฏิบัติต่อวิสาหกิจทุกประเภทอย่างยุติธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้าง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-ออสเตรเลีย


Ying/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)