ทางรถไฟจีน-ลาวเอื้อประโยชน์แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

2023-05-26 14:33:58 | CMG
Share with:

วันที่ 25 พฤษภาคม นางเหมา หนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า ตั้งแต่การเปิดใช้งานทางรถไฟจีน -ลาวเป็นเวลากว่า 1 ปีเป็นต้นมา ได้ส่งเสริมการค้าการการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสการมีงานทำของท้องถิ่น ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันทางการค้า ได้บรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 

นางเหมา หนิงกล่าวว่า ช่วงกว่า 1 เดือนก่อน ทางรถไฟจีน -ลาวได้เปิดขบวนรถไฟท่องเที่ยวไปมาระหว่างประเทศ ออกเช้าจากเมืองคุนหมิงไปถึงกรุงเวียนจัทร์ตอนพลบค่ำ นำความสะดวกให้กับประชาชนสองประเทศมากยิ่งขึ้น ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางการค้าอย่างเห็นได้ชัด 

นางเหมา หนิงกล่าวว่า ทางรถไฟจีน - ลาวยังได้ส่งเสริมการมีงานทำของท้องถิ่น หลังเปิดใช้งานทางรถไฟเป็นต้นมา ได้จ้างพนักงานลาวจำนวนกว่า 3, 500 คน เพิ่มตำแหน่งงาน 100,000 คนในด้านโลจิสดิกส์ การคมนาคม การค้าและการท่องเที่ยว  

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)