นายสี จิ้นผิง วางแผนไกลสร้างกำแพงสีเขียวในภาคเหนือของจีน

2023-06-07 17:34:06 | CMG
Share with:

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เดินทางไปดูงานที่เมืองปาเหยียนจั๋วเอ่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และเป็นประธานการประชุมว่าด้วยการป้องกันและบำบัดรักษาทะเลทราย

เขตปกครองตนเองมองโกเลียในที่นายสี จิ้นผิงไปดูงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผืนดินกลายเป็นทะเลทรายอย่างรุนแรง โดยมีพื้นที่ทะเลทรายกระจายอยู่ 5 แห่ง รัฐบาลจีนได้เริ่มดำเนินโครงการปลูกป่าบำบัดทะเลทรายตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นป่ามากกว่า 4.35 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 45% ในพื้นที่ทั่วประเทศจีน โครงการดังกล่าวชื่อว่าเป็นกำแพงสีเขียว โดยมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานยาวเป็น 70 ปี แบ่งเป็น 8 งวด ปัจจุบันเป็นงวดที่ 6 แล้ว

รอบ 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ทรายในจีนมีมากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการปรับปรุง  นายสี จิ้นผิง เห็นว่า จีนได้สร้างหนทางฟื้นฟูพื้นที่ทรายที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของจีนและมีเอกลักษณ์ของจีนเอง

เลขาธิการสหประชาชาติเคยประเมินว่า จีนเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลก ที่สามารถควบคุมพื้นที่ทรายจำนวนมากไม่ให้ขยายมากขึ้นจนเหลืออัตราการเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์  และจะบรรลุเป้าหมายในปี 2030

นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการสร้างภาวะนิเวศมาโดยตลอด เขาเห็นว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างความผาสุกแก่ลูกหลานและเกี่ยวข้องกับความผาสุกของมนุษย์ทั้งปวง สองปีที่ผ่านมานี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ภาคเหนือของจีนเกิดพายุทรายมากขึ้น จึงเน้นว่าการบำบัดรักษาทรายเสมือนการขนหินขึ้นเขา หากหย่อนยานก็จะถดถอย ฉะนั้น เป็นภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์อันยาวไกล

นายสี จิ้นผิงเสนอว่า หนึ่งต้องยืนหยัดการอนุรักษ์เขา น้ำ ป่า นา ทะเลสาบ สนามหญ้า และทะเลทรายอย่างมีระบบ สองต้องยืนหยัดการบำบัดรักษาพื้นทรายตามหลักวิทยาศาสตร์ สามต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางเพื่อชี้นำประเทศต่างๆ ร่วมใช้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกันรับมือกับอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากทรายและฝุ่น


Ying/Ping/Cai


  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)