ปธน.จีน ย้ำ กองทัพต้องสร้าง “กำแพงเหล็ก” เพื่อป้องกันชายแดนจีน

2023-06-10 10:44:27 | CMG
Share with:

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า กองกำลังป้องกันชายแดนของจีนต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมชายแดน เพื่อสร้าง “กำแพงเหล็ก” ตามแนวชายแดนของประเทศ

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางแห่งประเทศจีน กล่าวเช่นนี้ในวันพุธที่ผ่านมาระหว่างลงพื้นที่ตรวจงานด้านการจัดการควบคุมชายแดนและการพัฒนากองกำลังป้องกันชายแดน ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน  

ระหว่างตรวจงานที่กองบัญชาการทหารมองโกเลียในของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชื่นชมบทบาทของกองกำลังป้องกันชายแดนของภูมิภาคนี้ในการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ว่า ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 ในปีค.ศ. 2012 เป็นต้นมา  ภารกิจด้านการป้องกันชายแดนได้ประสบความก้าวหน้าอย่างมาก  กองกำลังป้องกันชายแดนได้ส่งเสริมการฝึกซ้อมทางทหารและการเตรียมความพร้อมในการสู้รบ พร้อมทั้งได้ปกป้องความมั่นคงทางชายแดนอย่างเฉียบขาดและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวชายแดน พวกเขาได้ปกป้องอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันชายแดนในการประกันเสถียรภาพและธรรมาภิบาลของประเทศ  ดังนั้น กองกำลังป้องกันชายแดนจึงต้องมีความเข้าใจในภารกิจของตนและมีความรับผิดชอบที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และปกป้องชายแดนอย่างจริงจัง เพื่อพรรคฯและประชาชน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสามัคคีและหล่อหลอมจิตวิญญาณของทหารป้องกันชายแดนด้วยทฤษฎีใหม่ของพรรคฯ ตลอดจนปรับปรุงการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวินัยทางการเมือง ระเบียบวินัยเกี่ยวกับสาธารณะและกิจการที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และนโยบายเกี่ยวกับกิจการชาติพันธุ์และศาสนา   นอกจากนี้ ยังต้องประกันให้กองกำลังป้องกันชายแดนมีความซื่อสัตย์และความสามัคคีในระดับสูง  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า ต้องส่งเสริมการฝึกซ้อมกองกำลังและการเตรียมความพร้อมในการรบ เร่งสร้างขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมชายแดนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน  ตลอดจนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางทหารอย่างเข้มงวด รักษาความสงบเรียบร้อยของกองทหาร และส่งเสริมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันชายแดนให้มากขึ้น   

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือระหว่างพรรคฯ หน่วยงานรัฐบาล กองทัพ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และประชาชนทั่วไปในการป้องกันชายแดนเป็นจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน ทุกฝ่ายจึงต้องใช้ความพยายามร่วมกันในการสร้างรากฐานใหม่ในการป้องกันแนวชายแดนของประเทศ 


(yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)