การสัมมนาออนไลน์ด้านโรคจมูกระหว่างจีน-ไทยครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี

2023-06-19 10:58:19 | CMG
Share with:

สถานที่จัดงาน (Photo courtesy of the interviewee)

ในวาระโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการสร้างชุมชนด้านสุขภาพและการผ่าตัดฐานสมองของ China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care (CPAM) และสมาคมโรคจมูกไทย (Thai Rhinology Society) ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดงานประชุมสัมมนาออนไลน์ด้านโรคจมูกระหว่างจีน-ไทยครั้งที่ 1 ขึ้นมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566

ศาสตราจารย์นายแพทย์ Zhou Bing จากโรงพยาบาล Beijing Tongren, มหาวิทยาลัย Capital Medical ประธานของ Skull Base Surgery Section ของ CPAM และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดไซนัสส่องกล้อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และกรรมการบริหารสมาคมโรคจมูก (ไทย) ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจมูก ด้านการผ่าตัดฐานกะโหลก และด้านโรคภูมิแพ้ จากประเทศจีน 6 ท่านและจากประเทศไทย 5 ท่าน งานประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าชมทางออนไลน์จากประเทศจีน 2,576 คน และจากต่างประเทศ 135 คน

ผู้เชี่ยวชาญจากจีนและไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านงานวิจัย การรักษาต่างๆด้านโรคจมูก ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนในด้านโรคจมูกและการผ่าตัดฐานกระโหลกอีกด้วย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ Zhou Bing ได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาผู้นำของทั้งสองประเทศได้ประกาศที่จะสร้างชุมชมแห่งอนาคตที่เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยวางแผนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมต่อยอดแนวคิด “China-Thailand One Family” การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านโรคจมูกระหว่างประเทศจีนและไทยในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและเพิ่มแรงผลักดันให้กับการสร้างร่วมมือกันของชุมชนจีน-ไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ หม่อมหลวง กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ กล่าวว่าไทยและจีนมีภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน มีสายเลือดเดียวกัน มีความเป็นมิตรมาอย่างยาวนาน งานประชุมสัมมนาออนไลน์ด้านโรคจมูกระหว่างจีน-ไทยครั้งที่ 1 ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีและจะไม่เป็นครั้งสุดท้าย โดยเราจะสร้างความต่อเนื่องรวมถึงจะเพิ่มความหลากหลายทางด้านความร่วมมือมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้เสด็จไปเยือนประเทศจีนเป็นครั้งที่ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ

ประเทศจีนได้เริ่มต้นผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องในช่วงปี 1980 เมื่อผ่านไป 30 ปี จีนได้มีการพัฒนาการผ่าตัดชนิดนี้มากขึ้นส่งผลให้เทคนิคการผ่าตัดบางอย่างได้ก้าวไปสู่ระดับแนวหน้าของโลก การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ประเทศจีนได้ร่วมแบ่งปันความรู้ขั้นสูงให้กับไทยโดยเฉพาะการวินิจฉัย การรักษา การวิจัยด้านการอักเสบไซนัส ก้อนเนื้อมะเร็งในจมูก เพื่อนำไปสู่การรักษาที่ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาวจีนและไทย (photo courtesy of the interviewee)

ผู้เชี่ยวชาวจีนและไทย (photo courtesy of the interviewee)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)