ปธน.จีนชี้ต้องพึ่งพาตนเองในการสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2023-08-01 11:43:09 | CMG
Share with:

บทความของสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับการเสริมสร้างการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุการพึ่งพาตนเองในระดับสูงและความแข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้เผยแพร่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2023 นี้

บทความของสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางแห่งประเทศจีน ตีพิมพ์ในวารสาร ฉิวซื่อ (Qiushi) ฉบับที่ 15 ของปีนี้  ฉิวซื่อ เป็นนิตยสารเรือธงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  บทความดังกล่าวมีใจความดังนี้ คือ  

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับจีนในการบรรลุการพึ่งพาตนเองในระดับสูงและความแข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการเพื่อสร้างจีนให้เป็นประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างการวิจัยขั้นพื้นฐานและจัดการกับปัญหาทางเทคโนโลยีสำคัญจากต้นตอและในระดับพื้นฐานในการเผชิญกับการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ    ต้องเสริมสร้างการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐาน   ลงลึกการปฏิรูประบบและกลไกสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐาน  สร้างแพลตฟอร์มสนับสนุนระดับสูงสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยขั้นพื้นฐาน 

บทความดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในการวิจัยขั้นพื้นฐานว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญยิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจัดการกับความท้าทายร่วมกันด้านการพัฒนา   ไม่มีประเทศใดที่สามารถกลายเป็นศูนย์นวัตกรรมที่เป็นอิสระหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเพียงประเทศเดียว   จีนจะเร่งสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมที่เอื้อต่อการวิจัยขั้นพื้นฐานต่อไป


(ying/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)