ระเบียงพลังงานสะอาดที่ยาวที่สุดของโลก

2023-08-13 13:33:57 | CMG
Share with:


กลุ่มบริษัทซานเสียจีนแถลงข่าวว่า วันที่ 11 สิงหาคม ระเบียงพลังงานสะอาดที่ยาวที่สุดของโลกมีหน่วยผลิตไฟฟ้ากำลังดำเนินงานอยู่จำนวน 100 เครื่อง นับเป็นการสร้างสถิติใหม่ของจำนวนการใช้งานหน่วยเครื่องผลิตไฟฟ้า โดยผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่า 1,000 ล้านวัตต์ต่อวัน ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในหนึ่งวันเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านจำนวน1.05 ล้านคนใน 1 ปี มีส่วนช่วยผ่อนคลายแรงกดดันด้านการใช้ไฟฟ้าของจีนในเขตภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคกลางอย่างมีประสิทธิผล 

แม่น้ำแยงซี เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจีน มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ อูตงเต๋อ ไป๋เฮ่อทัน ซีลั่วตู้ เซี่ยงเจียป้า ซานเสีย และเก่อโจวป้าตามลำดับ อ่างเก็บน้ำ  6 แห่งนี้ประกอบขึ้นเป็นระเบียงพลังงานสะอาดที่ยาวที่สุดของโลก มีการติดตั้งหน่วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 110 เครื่อง ยอดปริมาณการติดตั้งสูงถึง 71.69 ล้านกิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้า 300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงเฉลี่ยต่อปี สามารถตอบสนองความต้องการด้านการใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านจำนวนกว่า 300 ล้านคนต่อปี

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)