จีนออกจำหน่ายตำราเรียน “แนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษ์ของจีนยุคใหม่ของสี จิ้นผิง”

2023-08-29 15:09:25 | CMG
Share with:

ตำราเรียน “แนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษ์จีนยุคใหม่ของสี จิ้นผิง” ที่เรียบเรียงโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนและกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อุดมศึกษาและสำนักพิมพ์ประชาชน เริ่มจำหน่ายทั่วประเทศจีนแล้ว

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเรียนเล่มแรกที่อธิบายถึงแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ของสี จิ้นผิง เป็นหนังสือทรงอำนาจในการสอนวิชาการเมืองในระดับอุดมศึกษา เป็นผลงานสำคัญในการผลักดันการสร้างระบบตำราเรียนด้านสังคมศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ของจีน

การจัดทำ จำหน่าย และประยุกต์ใช้หนังสือเล่มนี้ มีความสำคัญในการสร้างความฝันของคนรุ่นใหม่ ชี้นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาสร้างการมองโลก การมองชีวิตและค่านิยม พยายามพัฒนาตนให้เป็นคนรุ่นใหม่ของยุคสมัยที่สามารถแบกรักภาระหน้าที่ในการฟื้นฟูประชาชาติ


Bo/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-07-2567)