วารสาร “ฉิวซื่อ” เผยแพร่บทความสำคัญของ “สี จิ้นผิง” ในการประชุมงานด้านการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิดของสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนยุคใหม่

2023-05-01 13:10:03 | CMG
Share with:

วารสาร “ฉิวซื่อ” ฉบับที่ 9 ที่วางจำหน่ายวันที่ 1 พฤษภาคม เผยแพร่บทความสำคัญของนาย สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนในการประชุมงานด้านการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิดของสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนยุคใหม่

บทความเน้นว่าต้องรับรู้ความหมายสำคัญของการศึกษาครั้งนี้อย่างลึกซึ้ง

เป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการรวมอุดมการณ์ เจตจำนง และปฏิบัติการของพรรคฯ ให้เป็นหนึ่งเดียว รักษาความสามัคคีความเป็นเอกภาพของแนวคิดเป็นหลัก โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคใหญ่ นำประเทศขนาดใหญ่ แบกรับภาระหน้าที่นำพาประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายความเข้มแข็งของประเทศและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ทั้งพรรคฯ ต้องรวมอุดมการณ์ เจตจำนง ปฏิบัติการของพรรคฯ ให้เป็นหนึ่ง

เป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการส่งเสริมให้ทั้งพรรคมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน สร้างโอกาสใหม่แห่งการบุกเบิกพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง ผลงานยิ่งใหญ่ของพรรคฯ ในการต่อสู้ร้อยปีก็มาจากพรรคฯ นำพาประชาชนมุ่งมั่น ต้องบรรลุพิมพ์เขียวที่ยิ่งใหญ่ของการประชุมสมัชชา 20 ให้เป็นเรื่องจริงและยังต้องอาศัยการต่อสู้ต่อไป

เป็นข้อกำหนดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการผลักดันการบริหารพรรคอย่างรอบด้านให้เข้มงวด ใช้การปฏิวัติสังคมผ่านการปฏิวัติตนเอง นำการปฏิวัติทางสังคม โดยการบริหารพรรคอย่างรอบด้านให้เข้มงวดตลอดเส้นทางและตลอดไป การปฏิวัติด้วยตนเองของพรรคฯ จะอยู่ในแนวทางตลอดไป


(Bo/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)