ปักกิ่งจัด “สัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมการค้าภาคบริการจีน-ไทยให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในช่วงทศวรรษที่ 2 ของข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทาง”

2023-09-06 15:10:28 | CMG
Share with:

การประชุม “สัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมการค้าภาคบริการจีน-ไทยให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในช่วงทศวรรษที่ 2 ของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติจีนในกรุงปักกิ่ง ภายใต้กรอบงานมหกรรมสินค้าภาคบริการนานาชาติ 2023

นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัคราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวในที่ประชุมว่า โครงสร้างเศรษฐกิจกำลังถ่ายน้ำหนักจากอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมการบริการ ธุรกิจการบริการกำลังกลายเป็นพลวัตขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตต่อเนื่องกัน คนไทยที่ประอาชีพด้านธุรกิจการบริการคิดเป็นกว่า 50% ของแรงงานไทยทั้งหมด

 ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมภาคบริการของไทย เขาชี้แจ้งว่า ในโอกาสครบรอบ 10 ปีข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ไทยยินดีจับมือกับจีนและประเทศต่างๆ แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี บรรลุให้ทุกฝ่ายร่วมแบ่งปันผลงานจากการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าบนแพลตฟอร์มพหุภาคีที่สำคัญต่างๆ เช่น องค์การการค้าโลก เอเปก และข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน

นางสาวเกศรินทร์ อริยพงศ์ รองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกล่าวว่า ในฐานะเวทีหลักแห่งการกระชับความสัมพันธ์แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-ไทย หอการค้าไทยในจีนพยายามจัดหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการค้าทุกสาขา ตลอดช่วง 16 หลังจัดตั้งขึ้นมา งานมหกรรมสินค้าภาคบริการนานาชาติจีนเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่หอการค้าไทยในจีนจะเข้าร่วมทุกปี ภายใต้การนำของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง หอการค้าได้เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าบริการนานาชาติจีนติดต่อกัน 7 ปีแล้วตั้งแต่ค.ศ.2016 และแสดงบทบาทกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจีน-ไทย


LFyingyz

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)