จีน-ไทยกระชับความร่วมมือทางรถยนต์พลังงานใหม่ให้มากยิ่งขึ้น

2023-09-15 17:04:00 | CMG
Share with:

หลายปีมานี้ บริษัทรถยนต์หลายบริษัท เช่น MG, GWM, BYD, Hozon เป็นต้น ทยอยกันลงทุนเปิดโรงงานในประเทศไทย

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมพลังงานใหม่เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศของบริษัท SAIC-CP Motor เริ่มการก่อสร้าง นิคมฯแห่งนี้กินเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร เน้นการผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์พลังงานใหม่ และสร้างสรรค์ภาวะนิเวศน์รถยนต์พลังงานใหม่ ระยะแรกของการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ โครงการจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างในครึ่งแรกของปี 2024

ตัวเลขสถิติจากสมาคมอุสาหกรรมยานยนต์ไทยแสดงว่า ปี 2021 และปี 2022 รถยนต์แบรนด์จีนครองตลาดรถยนต์ EV 90% ของไทย ปี 2022 ไทยมียอดจำนวนจำหน่ายรถยนต์ EV 13,454 คัน เพิ่มมากกว่าปี 2021 588.5% คาดว่า ปีนี้ จะขยายตัวมากกว่า 50,000 คัน

ประเทศไทยได้ใช้นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรรถยนต์พลังงานใหม่ ทั้งได้สร้างเงื่อนไขให้กับการบุกเบิกตลาดไทยของวิสาหกิจจีนด้วย เมื่อปี 2021 รัฐบาลไทยประกาศใช้นโยบาย “30/30” โดยกำหนดว่า ในปี 2030 รถยนต์ที่ผลิตในไทยจะต้องมี 30% เป็นรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลภาวะ จนถึงปี 2035 รถยนต์ไม่ปล่อยมลภาวะจะเพิ่มจำนวนถึง 1.35 ล้านคัน หลังจากนั้น รัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการอุดหนุนรถ EV และลดภาษี ปัจจุบัน มีนโยบายให้เงินอุดหนุน 70,000 – 150,000 บาทต่อคัน สำหรับผู้ซื้อรถยนต์ EV โดยแยกตามรุ่นและยี่ห้อของรถยนต์ EV สำหรับด้านการเก็บภาษีนั้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2022 ถึงปลายปี 2025 ภาษีรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานแบบ EV จะปรับลดจาก 8% ลงเป็น 2% และจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า 10% สำหรับรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก(PPV) ทั้งนี้ ในด้านภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์ EV ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2025 จะลดอัตราภาษีลง 80% ของอัตราที่กำหนดตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน


Zhou/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)