BRF จะจัดฟอรั่มเพื่อความร่วมมือทางทะเล

2023-10-17 16:59:33 | CMG
Share with:

วันที่ 16 ตุลาคมที่กรุงปักกิ่ง ศูนย์ข่าวของการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRF) ครั้งที่ 3 ได้จัดงานแถลงข่าว

นายหลี่ ซวงเจี้ยน รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางทะเลแห่งชาติของจีนระบุว่า  ในช่วงการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRF) ครั้งที่ 3 จะจัดฟอรั่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับความร่วมมือทางทะเล  และจะออกข้อริเริ่มเพื่อความร่วมมือสีครามในกรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  ซึ่งข้อริเริ่มฉบับนี้มีเนื้อหา 10 ประการ  ได้แก่  1) เสริมสร้างเครื่องยนต์สีน้ำเงินที่ยั่งยืน 2) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 3) วางแผนและจัดการพื้นที่ทางทะเล  4) อนุรักษ์ความหลากหลายและความอดทนของสิ่งมีชีวิตในทะเล  5) รักษาสุขภาพและความสะอาดของทะเล  6) เสริมสร้างศักยภาพของทะเลในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  7) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับทะเล 8) ให้การบริการสาธารณะทางทะเล 9) เสริมสร้างความรู้ของพลเมืองเกี่ยวกับทะเล  และ 10) พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนสีคราม


(BO/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)