ปธน.จีนวาดพิมพ์เขียวของการร่วมกันสร้างสรรค์ BRI เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างโลกให้ทันสมัย

2023-10-19 15:02:46 | CMG
Share with:

วันที่ 18 ตุลาคม  การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRF) ครั้งที่ 3  ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดย ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม  โดยแนะนําความสําเร็จที่สําคัญของการร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  และสรุปประสบการณ์ด้านความร่วมมือ การปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์  ร่วมแบ่งปัน  และมีชัยชนะร่วมกัน  อีกทั้งวาดพิมพ์เขียวของการร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้มีคุณภาพสูง  

หัวข้อการประชุม BRF ครั้งที่ 3 คือ "ร่วมกันสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้มีคุณภาพสูง  เพื่อบรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

"การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง" เป็นแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่ปธน.สี เสนอออกมาตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การแข่งขันในตลาด และความต้องการทางสังคม หัวใจสําคัญของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงคือ  ต้องใช้ความพยายามในการปฏิรูป  สร้างนวัตกรรม  เปลี่ยนโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต  พัฒนาแบบสีเขียว  ผลิตบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนาที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  สร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง  สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  และประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน แนวคิดนี้ได้กลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน


(BO/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)