CMG ลงนามในบันทึกช่วยจำความร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกปารีส

2023-10-24 15:09:16 | CMG
Share with:


วันที่ 23 ตุลาคม นายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการไชน่ามีเดียกรุ๊ป (CMG) กับนาย Tony Estanguet ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกปารีสในนามสองฝ่ายลงนามในบันทึกช่วยจำความร่วมมือที่กรุงปารีส โดยบรรลุความเห็นพ้องต้องกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์และผลิตรายการเกี่ยวกับงานกีฬาโอลิมปิกปารีส

วันเดียวกัน นาง  Rima Abdul Malak รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสพบปะกับนายเซิ่น ไห่สงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ นาง Rima Abdul Malak แสดงความยินดีต่อการบรรลุความร่วมมือระหว่างไชน่ามีเดียกรุ๊ปกับคณะกรรมการโอลิมปิกปารีสอย่างรอบด้าน และแสดงความปรารถนาที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตรายการภาพยนตร์โทรทัศน์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และศิลปกรรมทางดิจิตอล เป็นต้น

ปี 2024 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับฝรั่งเศสครบรอบ 60 ปี และตรงกับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกโลก 2024 ที่กรุงปารีส ในโอกาสดังกล่าว ไชน่ามีเดียกรุ๊ปกับคณะกรรมการโอลิมปิกปารีสได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายอย่างเต็มที่


Bo/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)