โฆษกกต.จีนแถลงผลการประชุมผู้นำชั้นสูงการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ครั้งที่ 21

2023-10-27 19:42:59 | CMG
Share with:

วันที่ 26 ตุลาคม มีการจัดประชุมผู้นำชั้นสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ครั้งที่ 21 ที่กรุงปักกิ่ง วันเดียวกัน นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนชี้แจงสภาพที่เกี่ยวข้องของการประชุมครั้งนี้

นายเหมา หนิงกล่าวว่า จีนกับประเทศต่างๆในอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลจีนใต้ การปฏิบัติตามปฏิญญา อย่างรอบด้าน ความร่วมมือทางทะเล และหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้ เป็นต้น ฝ่ายต่างๆเห็นว่า การรักษาสันติภาพและเสถีรภาพทะเลจีนใต้นั้นมีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง จึงเรียกร้องให้รักษาการยับยั้งชั่งใจ เสริมการเจรจา แก้ข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม รักษาเสถียรภาพทางทะเล ฝ่ายต่างๆยังเห็นพ้องต้องกันว่าจะปฏิบัติตามปฏิญญาอย่างรอบด้านต่อไป เสริมความร่วมมือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การกู้ภัยทางทะเล และการใช้บังคับกฎหมายทางทะเล เป็นต้น

นางเหมา หนิงกล่าวว่า ในที่ประชุมครั้งนี้ จีนกับประเทศอาเซียนประกาศเห็นด้วยที่จะเร่งกระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้เร็วขึ้น


Yim/Cai/Sun


  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)