กต.จีนระบุ เหตุการณ์การปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเลของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

2023-11-29 14:11:28 | CMG
Share with:

บริษัท โตเกียว อิเล็คทริค จำกัด หรือ TEPCO เริ่มต้นกระบวนการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้คนภายในญี่ปุ่นที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์การปล่อยนำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ 

สำหรับกรณีนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2023  นายวัง เหวินปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการประชุมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประจำว่า การปล่อยนำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเลของฟุกุชิมะญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมวลมนุษยชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลกและสาธารณะประโยชน์สากล ญี่ปุ่นมิเพียงแต่ควรจัดการความกังวลของประชาชนภายในประเทศเท่านั้น ทั้งยังควรมองเห็นถึงความกังวลอย่างยิ่งของประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ดำเนินการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยท่าทีเชิงสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ควรจัดการข้อเรียกร้องของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความเสียหายและการชดเชยเงินเสียหายอย่างจริงจัง  

นายวัง เหวินปิง ชี้ให้เห็นว่า ภายใต้เหตุการณ์ฟุกุชิมะมีการปล่อยนำเสียปนเปื้อนสู่ทะเลมากยิ่งขึ้นนั้น ญี่ปุ่นควรมีท่าทีจริงจังในการหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวยวข้องโดยเฉพาะประเทศรอบข้าง ร่วมกันจัดตั้งกลไกตรวจสอบระยะยาวที่รอบด้านและมีประสิทธิผล ป้องกันผลเสียเลวร้ายที่คงเกิดจากการปล่อยนำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงสู่ทะเล

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)