จีนประกาศรายงาน "เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น—สิบปีแห่งการร่วมสร้างโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน"

2023-12-08 13:41:48 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีนและคลังปัญญาแห่งชาติระดับสูงที่สังกัดสำนักข่าวซินหัว ร่วมประกาศรายงาน "เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น—สิบปีแห่งการร่วมสร้างโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน"

รายงานดังกล่าวได้อภิปรายอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างการร่วมสร้างสรรค์โครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง " และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนของโลก ใช้ข้อมูลและกรณีตัวอย่างจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา การร่วมสร้างสรรค์โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีอิทธิพลเชิงบวกในการส่งเสริมผู้คนในท้องถิ่นมีสิทธิในการดำรงชีวิตและการพัฒนา การบรรลุการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม รวมไปถึงมีการสรุปข้อชี้แนะการร่วมสร้างสรรค์โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางต่อการจัดการบริหารสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

รายงานฉบับนี้มีทั้งหมด 16,000 ตัวอักษร โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเผยแพร่สู่ทั่วโลก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ วารสาร โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอื่น ๆ


(Ying/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)