ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยี่ยมเยียนปลอบขวัญเจ้าหน้าที่และประชาชนระดับรากหญ้าก่อนเทศกาลตรุษจีนเป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกัน

2024-02-03 12:49:22 | CMG
Share with:

ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2024 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางไปยังนครเทียนจินเพื่อ เยี่ยมเยียนและปลอบขวัญเจ้าหน้าที่และประชาชนระดับรากหญ้าในท้องถิ่น เมื่อเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ได้ไปที่หมู่บ้านตี้ลิ่วปู้ ตำบลซินโข่ว เขตซีชิงเป็นที่แรก เพื่อดูการฟื้นฟูการผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหลังเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว และเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัย ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ไปที่ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจินเพื่อสำรวจอุปทานของตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลอดจนสภาพการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากย่านถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ฯลฯ

นี่เป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกันที่นายสี จิ้นผิงได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนระดับรากหญ้าในช่วงใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนนับตั้งแต่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดของจีนในปี 2012 และยังคงเป็นหนึ่งในกำหนดการสำคัญของนายสี จิ้นผิงเช่นเคย

เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับการกลับมารวมตัวสานสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นเทศกาลดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวจีน นับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศใน ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา ช่วงใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน นายสี จิ้นผิงมักจะลงพื้นที่ไปพบปะระดับรากหญ้าเพื่อ “เยี่ยมญาติ” - เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมวลชน ตรวจเยี่ยมด้านต่างๆ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ รับฟังเสียงของประชาชน และอวยพร เนื่องจากปฏิบัติเช่นนี้เป็นกิจวัตรต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน กำหนดการที่สำคัญของนายสี จิ้นผิงนี้ได้รับความสนใจและยกย่องอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวจีน   

เรามาทบทวนกันว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อน ๆนายสี จิ้นผิงไปที่ไหนมาบ้าง?

เดือนมกราคม ค.ศ. 2023 ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิงได้พูดคุยผ่านระบบการประชุมทางไกลกับเจ้าหน้าที่และมวลชนระดับรากหญ้าในเฮยหลงเจียง ฝูเจี้ยน ซินเจียง เหอหนาน ปักกิ่ง เสฉวน และสถานที่อื่นๆ เพื่อเยี่ยมเยียนและปลอบขวัญเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานป้องกันโรคระบาดอยู่ในแนวหน้า ผู้สูงวัยในบ้านพักสวัสดิการ พนักงานวิสาหกิจพลังงาน  ผู้ปฏิบัติงานและคนงานสถานีรถไฟความเร็วสูง พ่อค้าและประชาชนในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและประชาชนระดับรากหญ้าในพื้นที่ชนบท ซึ่งถือเป็นการแสดงความเอาใจใส่และส่งความปรารถนาดีจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปยังทุกคน

เดือนมกราคม ค.ศ. 2022 นายสี จิ้นผิง ได้ลงพื้นที่ชนบท หน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ วิสาหกิจ และสถานที่อื่นๆ ในมณฑลซานซี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานระดับรากหญ้าและประชาชนในพื้นที่ ระหว่างการลงพื้นที่ครั้งนี้   ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้ส่งคำอวยพรเทศกาลตรุษจีนไปยังชาวจีนทั่วโลกเช่นเดียวกับปีก่อนๆ  โดยอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง  การงานราบรื่น  ครอบครัวสุขสันต์  ปีเสือเป็นสิริมงคล   และขอให้ปิตุภูมิอันยิ่งใหญ่มีแผ่นดินที่งดงาม ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและความเข้มแข็งเกรียงไกร    

เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 นายสี จิ้นผิง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจว โดยเดินทางไปยังอำเภอเฉียนซี เมืองปี้เจี๋ย เพื่อดูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของแม่น้ำวูเจียงตอนเลี่ยวชง พร้อมเยี่ยมเยียนชาวบ้านในหมู่บ้านชนเผ่าเหมียวเซียงหั้วซินเหริน ที่จัตุรัสวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน นายสี จิ้นผิงพูดคุยอย่างจริงใจกับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมฉลองตรุษจีนของชนกลุ่มน้อย พร้อมอวยพรปีใหม่แก่ชาวชนเผ่าทุกเผ่าทั่วประเทศ

 เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 นายสี จิ้นผิงไปเยี่ยมชาวชนเผ่าว้าที่หมู่บ้านซือโม่ลาที่ขึ้นต่อหมู่บ้านซานเจีย ตำบลชิงส่วย เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน เพื่อดูความคืบหน้าในการบรรเทาความยากจน และอวยพรปีใหม่แก่ชาวบ้านทุกคน

 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่เขตตะวันออกของเฉียนเหมิน ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงปักกิ่ง นายสี จิ้น ผิงร่วมทำเกี๊ยวกับชาวบ้าน ติดตัวอักษร “ฝู” และทำขนมพื้นเมืองของปักกิ่งที่บ้านซื่อเหอย่วน ทั้งยังอวยพรปีใหม่แก่ชาวบ้านท้องถิ่นตลอดจนชนเผ่าทุกเผ่าทั่วประเทศ

   เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 นายสี จิ้นผิงไปที่หมู่บ้านหัวผู่ อำเภอเจี่ยฟ่าง มณฑลเสฉวน เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานและสร้างหมู่บ้านใหม่เพื่อบรรเทาความยากจน ตรวจเยี่ยมตำบลอิ้งเซี่ยวที่ฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวเวิ่นชวน รวมถึงหมู่บ้านจั้นฉีที่นำร่องปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมในชนบท นายสี จิ้นผิงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เห็นชาวบ้านมีชีวิตดีขึ้นทุกวัน พร้อมทั้งอวยพรให้ชาวบ้านมีความสุขสงบ ครอบครัวมีความสุข และมีความสุขในวันตรุษจีน

   เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 นายสี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมหมู่บ้านในอำเภอจางเป่ย เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ย เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่น ร่วมอภิปรายวิธีการบรรเทาความยากจนกับชาวบ้าน ทั้งยังสนับสนุนและให้กำลังใจชาวบ้านด้วย

   เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ที่เมืองจิ่งกังซัน ซึ่งเป็นเขตปฏิวัติเก่าในมณฑลเจียงซี นายสี จิ้นผิงพูดคุยถึงชีวิตความเป็นอยู่และร่วมทำขนมเหนียวกับชาวบ้านหมู่บ้านเสินซาน โดยกล่าวกับชาวบ้านว่าประทับใจจิ่งกังซันอย่างลึกซึ้ง และนี่นับเป็นครั้งที่ 3 ที่นายสี จิ้นผิงมาที่นี่เพื่อเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการปฏิวัติ เยี่ยมเยียนชาวบ้าน และอวยพรให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 นายสี จิ้นผิงกลับไปเยี่ยมชาวบ้านที่หมู่บ้านเหลี่ยงเจียเหอ ตำบลเหวินอันอี้ อำเภอหยันชวน มณฑลส่านซี สถานที่ที่นายสี จิ้นผิงเคยมาฝึกงานตอนเป็นเยาวชน โดยกล่าวว่า ก้าวแรกของการเติบโตในชีวิตก็คือการมาที่เหลียงเจียเหอ ตลอดช่วง 7 ปี ชาวบ้านให้ความรักและเอาใจใส่มากมาย ถือเป็นประโยชน์ตลอดชีวิต เขาจะไม่มีวันลืมเหลียงเจียเหอ ชาวบ้านและประชาชนในเขตเก่าตลอดไป

  เดือนมกราคม ค.ศ. 2014 นายสี จิ้นผิงไปเยี่ยมเยียนถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ซึ่งสะท้อนถึงการเอาใจใส่ชาวบ้านในจังหวัดปกครองตนเองซิงอันและเมืองฮูเหอเฮ้าเท่อ  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งในฤดูหนาวมีอุณหภูมิติดลบต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ในพิธี “อธิษฐานขอพรสัตว์ 5 ตัว” เทศกาลน่าต๋ามู่ฤดูหนาว นายสี จิ้นผิงจุ่มนิ้วนางลงในนมสดที่อยู่ในชามเงินแล้วเป่าสามครั้งตามธรรมเนียมของชาวมองโกเลียเพื่ออวยพรให้ปีที่จะมาถึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง การปศุสัตว์เจริญเติบโต และประชาชนอยู่ดีมีสุข

  เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ที่“บ้านพักคนชราเสมือนจริง”ในเขตเฉิงกวน เมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ นายสี จิ้นผิงเสิร์ฟอาหารแก่ผู้สูงอายุพร้อมกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสตรุษจีนให้พวกบรรดาผู้สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข นอกจากนี้ ที่ตลาดผัก ยังสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นดำเนินการให้การจัดหาสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันในช่วงเทศกาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามทำให้ประชาชนมีเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่มีความสุขและสันติ

 

IN/LU

  

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)