บทวิเคราะห์ : "ความเห็นพ้องกันเรื่องประชาธิปไตย" ที่มีขึ้นในกรุงปักกิ่งได้ชี้แจงชัดในประเด็นปัญหาพื้นฐาน

2024-03-23 11:52:17 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟอรั่มการประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตย:ค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยมีแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คน จากหลายประเทศภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น “ประชาธิปไตยกับการบริหารจัดการที่ทันสมัย”“ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในยุคดิจิทัล” “อนาคตของปัญญาประดิษฐ์และประชาธิปไตย” และ “ประชาธิปไตยท่ามกลางโลกหลายขั้วกับการบริหารจัดการโลก” เป็นต้น เพื่อหารือความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยและแนวทางศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนมีความเห็นพ้องกันว่า เป้าหมายของประชาธิปไตย คือ การปกป้องและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาติ ต้องเคารพสิทธิของประชาชนทุกประเทศในการเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเอง ต่อต้านการใช้ประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างสร้างความแตกแยก มีอคติ และบ่อนทำลายสันติภาพในสังคมโลก

ก่อนจัดการประชุมครั้งนี้ CGTN สังกัดไชน่ามีเดียกรุ๊ป ได้ทำสํารวจความคิดเห็นของผู้คนเกือบ 40,000 คนจาก 32 ประเทศทั่วโลก ผลสำรวจแสดงว่า เรื่องสําคัญที่สุดของการพัฒนาประชาธิปไตย คือ "การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต" (40.7%) รองลงมาคือ "ความเสมอภาคของทุกคน" (29.3%) และ "การพัฒนาเศรษฐกิจ" (29%) ในขณะที่ "ระบบการเลือกตั้งแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง" ของประชาธิปไตยแบบสหรัฐฯ (12.4%) และ "การถ่วงดุลทางอำนาจ" (10%) จัดอยู่ลำดับหลัง อันแสดงให้เห็นว่า การประกันสิทธิการดำรงชีวิตชีพและการพัฒนา ประกันการใช้ชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง เป็นข้อเรียกร้องที่สําคัญที่สุดของประชาชนทุกประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตย

ในการประชุมครั้งนี้ แขกผู้มีเกียรติจำนวนไม่น้อยแสดงความเห็นด้วยและชื่นชมประชาธิปไตยของประชาชนทั้งกระบวนการที่ "ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ของจีน โดยเห็นว่านี่เป็นรูปแบบประชาธิปไตยที่แสดงถึงผลประโยชน์ขั้นพื้นฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนาของประชาชน นาย Stephen Perry ประธาน The 48 Group Club ของอังกฤษชี้ว่า การรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินมาตรการตอบสนอง เป็นรูปแบบประชาธิปไตยที่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศจีน และได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของจีนบรรลุซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง 

ประชาธิปไตยไม่ใช่สิทธิบัตรของคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมีสีสันและเนื้อหาที่หลากหลาย ประชาธิปไตยไม่ควรตกเป็นอาวุธของพรรคพวก การปรับปรุงการบริหารจัดการโลกให้ดียิ่งขึ้น ต้องการกฎระเบียบที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น...... "ความเห็นพ้องกันเรื่องประชาธิปไตย" เหล่านี้ได้ตกลงกันที่กรุงปักกิ่ง ได้นําแรงบันดาลใจใหม่ให้กับประชาคมโลกในการรับรู้และเข้าใจประชาธิปไตยดีขึ้น


(Yim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)