งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567

2024-04-24 20:26:10 | CMG
Share with:

เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน

โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  

 

#มหาสงกรานต์ #มรดกโลก #UNESCO


สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน และธุรกิจทีซีพี ประจำประเทศจีน
เพื่อร่วมสรรค์สร้างงานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 สืบสานประเพณีไทยและเฉลิมฉลองวาระที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” โดยงานสงกรานต์ในปีนี้ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมสรงน้ำพระ ซุ้มเกมส์จากสมาคมนักเรียนไทย
ในกรุงปักกิ่ง นิทรรศการภาพถ่ายประเทศไทย การประกวดนางสงกรานต์โดยนักเรียนไทยในจีน ตลอดจน การออกร้านค้าอาหารไทยในกรุงปักกิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 วัน โดยมีผู้แทนจาก 3 ฝ่ายผู้จัดงาน ดังนี้ นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายศุภชัย จุนเกียรติ ประธานบริษัทธุรกิจทีซีพี ประจำประเทศจีน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดงในจีน นาง Hong Bo รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ CEO สายธุรกิจหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสงกรานต์ฯ 

 

 

ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและคึกคัก ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารไทยเมนูต่าง ๆ จากร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่ง ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าไทยคุณภาพ และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดนางสงกรานต์นักเรียนไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเพิ่มเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษ เสริมสร้างทักษะ สำหรับนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงและผู้แทนในการเผยแพร่และสืบสานประเพณีสงกรานต์ในกลุ่มเยาวชนจีน 

  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์การฉลองวันปีใหม่ไทยให้แก่เยาวชนจีนจำนวน 200 คน
ในห้วงเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมีกิจกรรมซุ้มเกมส์โดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ชมนิทรรศการข้อมูลประเพณีสงกรานต์
การเรียนรำไทยและมวยไทย การเรียนรู้ความหมายของการสรงน้ำพระ โดยในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากคุณรินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล Miss Thailand World 2015 และผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29

(โมโน ทเวนตี้ไนน์) ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ในฐานะ “Official Presenter of Songkran Festival in Beijing 2024”  

 

 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่และสื่อสารประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในวงกว้างในกลุ่มเพื่อนๆ ชาวจีน จึงได้เชิญคุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ แขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนจีนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้

 

 

 

 

สงกรานต์ถือเป็นประเพณีทางวัฒนธรรม ของไทยที่มีความสำคัญในระดับประเทศ เป็นวันขึ้นปี ใหม่ของไทย และเป็นเวลาของครอบครัวที่จะได้ใช้ เวลาร่วมกันเพื่อพบปะสังสรรค์จึงเป็นหนึ่งใน ประเพณีที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน อยู่คู่สังคมไทย จนถือปฏิบัติเป็นประเพณีประจำชาติ 

นอกจากนี้ งาน“ Celebrating Songkran 2024 UNESCO Intangible Cultural Heritage ” ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจารีมา ทองสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์กระทรวงวัฒนธรรม และนายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการ ต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

 

     

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)