โฆษกจีนโต้คำแถลงรมต.ต่างประเทศสหรัฐฯในปัญหาไต้หวัน

2024-05-03 12:12:02 | CMG
Share with:

วันที่ 2 พฤษภาคม มีผู้สื่อข่าวถามถึงความคิดเห็นของจีนต่อเรื่องที่นายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศคำแถลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยเสนอให้องค์การอนามัยโลกเชิญชวนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในฐานะผู้สังเกตการณ์

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบว่า คำแถลงของสหรัฐฯดังกล่าวฝ่าฝืนหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ 3 ฉบับ จีนแสดงความไม่พอใจและคัดค้านอย่างรุนแรง โลกมีเพียงจีนเดียว ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนซึ่งมิอาจแบ่งแยกได้ ต่อปัญหาที่ให้ไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การอนมัยโลก จีนมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ได้แก่ ต้องปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว ซึ่งก็เป็นหลักการที่กำหนดโดยมติเลขที่ 2758 ของสมัชชาสหประชาชาติ และมติเลขที่ 25.1 ของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก การที่พรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้ายืนหยัดที่จะแบ่งแยกไต้หวัน เป็นเหตุให้สูญเสียพื้นฐานทางการเมืองของเขตไต้หวันในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก การที่สหรัฐฯส่งเสริมให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกนั้น เป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกไต้หวันเป็นเอกราช

ปัญหาไต้หวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แกนนำของจีน เป็นขีดเส้นใต้ที่ไม่อาจละเมิดได้ในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ จีนเรียกร้องให้สหรัฐฯยึดถือหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ 3 ฉบับ ปฏิบัติตามกฎหมายสากลและกฎหลักพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่าส่งสัญญาณผิดต่อพวกกลุ่มแบ่งแยกไต้หวัน    หลักการจีนเดียวได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ ไม่อาจถูกปฏิเสธและขัดขวางได้ การสมคบคิดเพื่อยับยั้งจีนด้วยปัญหาไต้หวัน ไม่ว่าในรูปแบบใดย่อมจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกและต้องประสบความล้มเหลวในที่สุด


Yim/Cui/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)