ฝูโจวจัดกิจกรรม "วันชาสากล"

2024-05-21 17:34:45 | CMG
Share with:

วันที่ 19 พฤษภาคม เนื่องในโอกาส “วันชาสากล” เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยนของจีน มีการจัดกิจกรรมดื่มชาเพื่อสุขภาพที่สวน “เหย่ซันชุนชิว” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประวัติการปลูกชาที่เก่าแก่ที่สุด (ตั้งแต่ค.ศ. 813) ที่เมืองฝูโจว

ปรมาจารย์ด้านชาจากเมืองฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน เมืองหนานผิง เมืองจางโจวของมณฑลฝูเจี้ยน รวมถึงนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเมืองฝูโจวได้ร่วมชงชา 100 โต๊ะ นอกจากนี้ยังได้ดึงดูดชาวเมืองที่ชอบดื่มชาจำนวนมากมาร่วมชงชาร่วมกัน

มณฑลฝูเจี้ยนเป็นแหล่งผลิตชาที่สำคัญ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในด้านการผลิตชา มีวัฒนธรรมด้านชาที่ลึกซึ้ง ทรัพยากรด้านพันธุกรรมของชาอุดมสมบูรณ์ และมีชาที่มีชื่อเสียงหลากหลายพันธุ์ เป็นแหล่งกำเนิดของชาขาว ชาอู่หลง ชาดำ และชามะลิอีกด้วย เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญด้านวัฒนธรรมชาของจีน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 74 กำหนดให้วันที่ 21 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันชาสากล" เพื่อยกย่องคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชา ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรทั่วโลก

ชาเป็นหนึ่งในสามเครื่องดื่มหลักของโลก มีประเทศและภูมิภาคที่ผลิตชามากกว่า 60 แห่งทั่วโลก โดยยอดผลผลิตชาเกือบ 6 ล้านตัน ปริมาณการค้ามากกว่า 2 ล้านตัน และประชากรที่ดื่มชามากกว่า 2 พันล้านตัน ชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีพสำหรับครอบครัวยากจนหลายล้านครอบครัวในประเทศด้อยพัฒนาสุดขีดหลายประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรหลักของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษรตกรในประเทศเหล่านี้

"วันชาสากล" เป็นเทศกาลเกษตรนานาชาติที่ส่งเสริมและก่อตั้งโดยประเทศผู้ผลิตชา ซึ่งมีประเทศจีนเป็นหลัก สาเหตุที่กำหนด "วันชาสากล" เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม เพราะว่าพันธุ์ชาของจีนส่วนใหญ่เป็นชาเขียว และชาดำ โดยใบชาส่วนใหญ่จะเข้าตลาดในช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นคุณภาพของใบชาจะลดลงเนื่องจากการเก็บรักษาและเหตุอื่นๆ


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)