โพล CGTN แสดงให้เห็นว่า 90.21% ของผู้ได้รับการสำรวจทั่วโลกประณามคำพูดที่เป็นอันตรายของผู้นำไต้หวันอย่างรุนแรง

2024-05-23 14:31:54 | CMG
Share with:

ผู้นำไต้หวันมีคำกล่าวเกี่ยวกับ "เอกราชของไต้หวัน" ซึ่งเป็นที่ความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมาก ทาง CGTN ได้ทำการสำรวจในชาวเน็ตทั่วโลก พบว่าเกือบ 90% (89.95%) ของผู้ได้รับการสำรวจสนับสนุนหลักการประเทศจีนเดียวอย่างแน่วแน่ และต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนเพื่อเป็นเอกราชของไต้หวันด้วย

ทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันเป็นของจีนเอง ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกมาได้ นี่เป็นประเด็นที่ประชาคมโลกตกลงกันไว้นานมาแล้ว และยังเป็นหลักการประเทศจีนเดียวที่ได้รับการยืนยันโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ปัจจุบัน หลักการประเทศจีนเดียวกลายเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมี 183 ประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการประเทศจีนเดียว ในการสำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก 86.53% กล่าวว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองบนเกาะไต้หวันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายที่ว่า ทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันเป็นของจีนเดียวได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พื้นฐานที่ประชาคมโลกสนับสนุนหลักการประเทศจีนเดียวได้

ไต้หวันเป็นของจีน ปัญหาไต้หวันเป็นเพียงกิจการภายในของจีนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการแทรกแซงจากภายนอก ในการสำรวจ ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก 90.21% ประณามคำพูดที่เป็นอันตรายของผู้นำไต้หวัน โดยชี้ให้เห็นว่า อนาคตของไต้หวันสามารถตัดสินได้โดยเพียงชาวจีนมากกว่า 1.4 พันล้านคน รวมถึงเพื่อนร่วมชาติไต้หวันด้วย

เมื่อหลายปีมานี้ สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาคมโลก และยังมีบางประเทศแทรกแซงปัญหาไต้หวัน จึงเกิดความกังวลอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสำรวจทั่วโลก 94.78% เชื่อว่า สันติภาพและเสถียรภาพช่องแคบไต้หวันมีความสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนทั่วโลก

ส่วน 79.12% คัดค้านอย่างรุนแรงต่อทางการไต้หวันที่จัดซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อว่าจะผลักดันให้ไต้หวันเข้าสู่สงครามอันดุเดือด และนำภัยพิบัติร้ายแรงมาสู่ประชาชนไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมี 92.25% เรียกร้องให้ทางการไต้หวันหยุดการยั่วยุโดยทันที และกลับมาสู่กระแสหลักที่ยืนหยัดสันติภาพ อย่าทำให้เกิดสงคราม ต้องการการพัฒนา อย่าทำให้มีภาวะถดถอย อย่าแบ่งแยกต่อกัน และควรดำเนินความร่วมมือ 

การสำรวจนี้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อารบิก และรัสเซีย โดยมีชาวเน็ต 11,645 คนเข้าร่วมการลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นภายใน 24 ชั่วโมง


Ying/Chu/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)