คณะเยาวชนไทยภาคเหนือเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่จีน

2024-06-06 10:45:18 | CMS
Share with:

วันที่ 5 มิถุนายน 2024 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไทย 9 แห่ง จำนวน 29 คน เริ่มการเดินทางเยือนประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ในระหว่างวันที่ 5 - 11 มิถุนายน เยาวชนจากภาคเหนือของไทยเหล่านี้จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งและนครเทียนจิน เพื่อพบปะกับเยาวชนชาวจีน และเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

บรรดาอาจารย์และนักศึกษายังจะมีโอกาสสัมผัสประเพณีห่อบ๊ะจ่างในเทศกาลแข่งเรือมังกร ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน

กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรมและการทำสื่อการตลาดออนไลน์สู่ตลาดจีน

“จงชิงคัพ” (Zhongqing Cup) และ "กงสุลใหญ่คัพ" (Consul General's Cup)

นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ   เยาวชนแบกรับความหวังและอนาคตของประเทศชาติ หวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเพิ่มความเข้าใจในประเทศจีนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้รู้จักเพื่อนชาวจีนมากขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวจีนรู้จักมากขึ้นด้วย  

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีหน้าจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน และโครงการใหม่นี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยภาคเหนือได้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ซึ่งสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้น 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีส่วนร่วมจัดการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อการตลาดออนไลน์สู่ตลาดจีน “จงชิงคัพ” ดึงดูดนักศึกษาจากทั่วประเทศไทย 427 คน มาเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว  และมีผู้ชนะ“จงชิงคัพ” จำนวน 15 คนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ร่วมจัดการประกวดความรู้ภาษาจีน "กงสุลใหญ่คัพ" ย้ำถึงความสำคัญของภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมชื่นชมกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทยปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมระดับสากล  

นางสาวสตรีนี โภชนาเมธี (Sathinee Pochanamethee) นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวด้วยภาษาจีนว่า การเดินทางมาประเทศจีนครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในชีวิต  เธอจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในประเทศจีนกลับมายังประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน 


 (yim/cai)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)