8 ประเด็นที่น่าสนใจในการประชุม "สองสภา" ปี 2016
  2016-02-25 11:28:18  cri

การประชุม "สองสภา" ประจำปี 2016 ใกล้จะจัดขึ้นแล้ว สมาชิกสภาจากทุกพื้นที่จะร่วมหารือแผนพัฒนา ปฏิรูป และภารกิจหลักๆ ของประเทศชาติ การประชุม "สองสภา" ปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ 8 ประเด็น ดังนี้

หนึ่งคือ "แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13" การประชุมเต็มคณะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 5 ได้เห็นชองแนวทางว่าด้วย "แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 13" ได้กำหนดแผนพัฒนาของจีนในช่วง 5 ปีข้างหน้า ทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่มีความสร้างสรรค์ ประสานกลมกลืนกัน เป็นสีเขียว เปิดเสรี และเข้าถึงกันถ้วนหน้า ให้บรรลุผลได้ ทำอย่างไรจึงจะประกันให้เศรษฐกิจเติบโตด้วยอัตราความเร็วระดับกลางและสูงได้ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นถ้วนทั่ว ทั้งประสบผลคืบหน้าในการสร้างความทันสมัยของระบบบริหารบ้านเมืองและเพิ่มขีดสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้เข้มแข็งขึ้น

สองคือ การช่วยเหลือคนยากจน หากพื้นที่ชนบท โดยเฉาพะอย่างยิ่งพื้นที่ยากจน ยังไม่พัฒนาถึงขั้นมีกินมีใช้ ก็ถือว่าทั้งสังคมยังไม่พัฒนาถึงขั้นมีกินมีใช้ทุกด้าน เวลานี้ ทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานกำลังปฏิบัติตามแผนของรัฐบาลกลาง ดำเนินโครงการช่วยเหลือคนยากจนอย่างตรงจุดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สามคือ การปฏิรูปจากแง่อุปทาน ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับและพัฒนาเศรษฐกิจตามดุลยภาพใหม่ เวลานี้ "โรดแมพ" การปฏิรูปจากแง่อุปทานนับวันมีความกระจ่างขึ้น สมาชิกสภาทั้งหลายจะออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม "สองสภา" ครั้งนี้

สี่คือ ยุทธศาสตร์ "1 แถบ 1 เส้นทาง" นับตั้งแต่เสนอขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นต้นมา ประเทศรายทางกว่า 60 ประเทศตอบรับอย่างกว้างขวาง ทำอย่างไรจึงจะให้ยุทธศาสตร์นี้เอื้อประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนมากกว่านี้ ที่ประชุม "สองสภา" จะเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมความคิดเห็นจากทุกหมู่เหล่า

ห้าคือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกุศล ซึ่งทำให้สังคมสนใจยิ่ง

หกคือ การปฏิรูประบบตุลาการ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้และปีหน้า รายงานผลการดำเนินงานของอัยการสูงสุดแห่งชาติและของศาลประชาชนสูงสุดจะเป็นสิ่งที่น่าติดตามยิ่ง

เจ็ดคือ การพัฒนาสีเขียว

และแปดคือ การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นจากแง่ของระบบ

(IN/LING)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040