แนะนำ CRI
  2010-02-03 15:34:15  cri

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (CHINA RADIO INTERNATIONAL)

สถานีวิทยุซีอาร์ไอก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1941 เป็นสถานีวิทยุของรัฐบาลจีนที่กระจายเสียงสู่ทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อ "แนะนำจีนกับชาวโลก แนะนำโลกกับชาวจีน และรายงานโลกกับชาวโลก เพิ่มพูนความเข้าใจและกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนโลก"

ปัจจุบัน สถานีวิทยุซีอาร์ไอออกอากาศและเผยแพร่ด้วย 59 ภาษาสู่ทั่วโลก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น มองโกล เกาหลี ฮินดี เนปาล อูรดู ทมิฬ สิงหล บังคลาเทศ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย ไทย ตุรกี พาซโต อาหรับ เปอร์เซีย เฮาซา สวาฮีลี รัสเซีย เช็ก เซอร์เบีย โรมาเนีย แอลเบเนีย บัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ ยูเครน โครเอเทียเยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส เอสเปรันโต อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก ไบโลรัสเซีย กรีซ ฮีบรู เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนท้องถิ่น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษากวางตุ้ิง แคะ ฮกเกี้ยน และภาษาแต้จิ๋ว ตลอดจนภาษาชนกลุ่มน้อยของจีนอีกหลายภาษา เช่น ภาษาชนชาติอุยกูร์ คาซัก คีร์กิซ และภาษาทิเบต เป็นต้น จนถึงปลายปี 2008 สถานีวิทยุซีอาร์ไอเผยแพร่และกระจายเสียงด้วยภาษาดังกล่าววันละกว่า 1,520 ชั่วโมง ในรอบปี 2008 สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้รับจดหมายและอีเมลกว่า 2,700,000 ฉบับจาก 161 ประเทศและเขตแคว้น และมีองค์กรเพื่อนผู้ฟังกระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 3,600 แห่ง เมื่อพิจารณาตามจำนวนภาษา ชั่วโมงการออกอากาศ และจำนวนจดหมายจากผู้ฟัง สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้กลายเป็นหนึ่งในสถานีวิทยุสากลที่เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกแล้ว

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2006 สถานีวิทยุซีอาร์ไอคลื่นเอฟเอ็ม 91.9 เมกะเฮิีฺีีร์ตซ์ซึ่งเป็นสถานีวิทยุออกอากาศด้วยคลื่นเอฟเอ็มประจำต่างประเทศแห่งแรกของซีอาร์ไอ ได้เปิดดำเนินการที่กรุงไนโรบี เมืองหลวงเคนยา เป็นการเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาตร์การกระจายเสียงในต่างประเทศด้วยคลื่นเอฟเอ็มของสถานีวิทยุจีน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2006 สถานีวิทยุซีอาร์ไอเอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิร์ตซ์ซึ่งซีอาร์ไอก่อตั้งขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ นายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีนและนายจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาว ร่วมกันประกอบพิธีเปิดสถานี ประธานาธิบดีหู จิ่นเทากล่าวสุนทรพจน์ว่า การออกอากาศของสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเสมือนสะพานใหม่ที่เพิ่มพูนความเข้าใจและกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนลาว

1 2 3
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040