ทำความรู้จักอีอีซีกับสวท.---ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 1
  2018-07-17 12:55:21  cri

ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากสถานวิทยุซีอาร์ไอ ของจีน ได้เดินทางไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี เพื่อทำความรู้จักโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ตามคำเชิญของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 3 คน คือคุณหลี่ ตันตัน ผู้สื่อข่าวและหัวหน้าการเดินทางในครั้งนี้ ดิฉัน เผิง เส้าอ้าย ผู้สื่อข่าวและผู้รับผิดชอบสื่อโซเชียลมีเดียส์ และสมาชิกคณะผลิตรายการซีอาร์ไออีกท่านหนึ่งคือคุณจาง จาง จากภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งบันทึกการเดินทางทั้งหมด คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/ChinaFacebycri ภายใต้หัวข้อ#ทำความรู้จักEECกับสวท.

การเดินทางในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักก็คือการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายไทย เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อมานำเสนอให้คนจีนได้ทราบว่าโครงการ อีอีซีของประเทศไทยคืออะไร ซึ่งขณะที่ประเทศจีน ก็มีโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สองโครงการนี้เชื่อมโยงกันหรือเปล่า และมีบทบาทต่อกันหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลจีนและไทยมีความร่วมมือในโครงการรถไฟความเร็วสูงอยู่ และโครงการอีอีซีก็มีแผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อม 3 สนามบินได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา

 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ (อีอีซี) เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว รวมถึง ยกระดับพื้นที่ทางภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและท่องเที่ยว เบื้องต้นมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง

สำหรับการพัฒนาโครงการอีอีซี มีแผนการพัฒนาที่สำคัญก็คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดแผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง รวมถึงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง การก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงเป็นต้น

การเดินทางของคณะฯ ในครั้งนี้ ได้ไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในไทยและอาเซียน และท่าเรือแหลมฉบัง อีกยังได้ไปสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ อำเภอวังจันทร์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) ซึ่งเป็นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโครงการอีอีซี

วันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะซีอาร์ไอได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นศูนย์คมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโครงการอีอีซี รวมทั้งสัมภาษณ์ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ภารกิจและความสำคัญของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา นโยบายการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นต้น

เนื่องจากอีอีซีมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าขนส่ง ดังนั้น จึงมีโครงการที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงอีอีซีกับขนส่งทางอากาศในภูมิภาค ผ่านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานและโลจิสติกส์ทางอากาศ และเชื่อมโยงการเดินทางของผู้โดยสารสนามบินหลัก (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) โดยรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้การเดินทางระหว่าง กรุงเทพ กับอีอีซีไม่เกิน 1 ชม.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040