ประวัติย่อ: นายสุวพร เจิมรังษี
  2013-05-23 19:43:30  cri

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1955

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

การศึกษา:

- ปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน:

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

- ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ สำนักพัฒนาสังคม

- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ผู้อำนวยการเขตบางนา

- ผู้อำนวยการเขตพระนคร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040