ม.มหิดลเปิดศูนย์จีนศึกษา

2018-10-21 19:40:44 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20181021102655_9b57ae2efb9f79e63da3769623316dd7_3

วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา มีพิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา (CCS) อย่างเป็นทางการ ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศูนย์จีนศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันการวิจัยรุ่นบุกเบิกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจีนศึกษา เชื่อว่าจะให้บริการคำปรึกษาด้านวิชาการที่มีความน่าชื่อถือในการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลและประชาชนไทย-จีน ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ม.มหิดลจะสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาของศูนย์จีนศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมหวังว่าจะสร้างความร่วมมือระหว่างวงการวิชาการจีน ไทย และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอาคเนย์

Tim/Ldan/Zhou

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-12-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-12-2565)

李丹丹