”หมู่บ้านเซิ่งลี่ เขตกวางสี”รวมพลังขจัดความยากจนเพื่อคว้าชัยสมชื่อ

2020-08-06 19:09:32 | CRI
Share with:

หมู่บ้านเซิ่งลี่(หมู่บ้านแห่งชัยชนะ) อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเย้าต้าหว้า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี เป็นพื้นที่เขาห่างไกลความเจริญ มีความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ การผลิตและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านค่อนข้างล้าหลัง เป็นหมู่บ้านยากจนที่ขึ้นทะเบียนในเขตกวางสี

เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2018 นายหวัง ฮุย เจ้าหน้าที่กองงานบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น ได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำหมู่บ้าน จึงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนำพาชาวบ้านขจัดความยากจนด้วยกัน เพื่อลบชื่อออกจากบัญชีหมู่บ้านยากจนให้ได้

และด้วยความพยายามเป็นเวลา 2 ปีกว่า หมู่บ้านเซิ่งลี่มีถนนใหม่จำนวน 59 สาย เป็นระยะทางรวม 95 กิโลเมตร บ้านพักที่ทรุดโทรมได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 514 หลัง และมีการสร้างถังเก็บน้ำให้กับ 617 ครัวเรือน  แก้ปัญหาการเดินทางยาก อยู่ลำบากและปัญหาความปลอดภัยน้ำดื่มได้สำเร็จ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีโฉมหน้าใหม่ที่ดีขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบัน  ทั้งหมู่บ้านมีฟาร์มเลี้ยงวัว ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรทั้งหมด 9 แห่ง สร้างโอกาสการมีงานทำให้กับชาวบ้าน และจนถึงปี 2019 อัตราความยากจนของหมู่บ้านจากเดิมสุงถึง 93.44% ลดเหลือ 36.32% ซึ่งครอบครัวยากจน 333 ครอบครัวที่เหลือมีหวังจะพ้นจากภาวะยากจนในปีนี้ 

Yim/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

许平平