บทวิเคราะห์ : การขจัดความยากจนในจีนเป็นปฏิบัติการทางสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุด

2021-04-07 14:16:02 | CMG
Share with:

วันที่ 6 เมษายน ทางการจีนประกาศสมุดปกขาว “ปฏิบัติการลดความยากจนในประเทศจีน” ได้ทบทวนกระบวนการเอาชนะความยากจนแท้จริงของประชาชนจีน ที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ด้วยข้อมูลและตัวอย่างที่เป็นจริง และสรุปประสบการณ์และวิธีการที่เป็นคุณของจีนในการลดความยากจนของชาติ ซึ่งได้พิสูจน์ความเห็นของนักวิเคราะห์บางคนที่ว่า การขจัดความยากจนที่สุดของจีน เป็นทั้ง “โครงการสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และก็เป็น “ปฏิบัติการทางสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุด” ด้วย

พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของจีน ยึดถือแนวคิดที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของงานลดความยากจนและช่วยเหลือความยากจนมาโดยตลอด จีนได้บรรลุซึ่งเป้าหมายการลดความยากจนตาม “กำหนดการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 แห่งสหประชาชาติ” ได้ก่อนเวลาถึงสิบปี ได้ทำให้ประชากรประมาณหนึ่งในห้าของโลกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีเสรีภาพ นับเป็นคุณูปการสำคัญที่จีนสร้างขึ้นเพื่อกิจการด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ผู้ที่สนใจกระบวนการลดความยากจนของจีนจะเห็นได้ไม่ยากว่า ลักษณะเด่นของปฏิบัติการช่วยเหลือความยากจนของจีนคือ จัดให้คนกลุ่มพิเศษ ที่รวมถึงสตรี เด็ก ผู้สูงวัย ผู้พิการและชนเผ่าส่วนน้อยเป็นเป้าหมายการช่วยเหลือที่สำคัญสุด ประกันสิทธิการอยู่รอด สิทธิการพัฒนาของประชาชนอย่างรอบด้าน รักษาความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมของสังคมอย่างมีพลัง

สมุดปกขาวยังระบุว่า จากปี 2016 ถึงปี 2020 จีนช่วยเหลือผู้ยากไร้หลุดพ้นจากภาวะยากจนได้เกือบ 100 ล้านคน ในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นสตรี  และยังได้สร้างระบบจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้สูงวัยที่ยากจนและไม่สามารถดูแลตนเองได้ ช่วยให้ผู้สูงวัย 36.89 ล้านคน ผู้พิการจำนวนกว่า 7 ล้านหลุดพ้นจากภาวะยากจนข้นแค้น ความพยายามของจีนในการขจัดความยากจนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นที่จับตามองโดยทั่วไป ซึ่งทำให้ประเทศตะวันตกที่ถือสิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้างนั้นต้องเสียหน้า

ปัจจุบัน ความยากจนยังคงเป็นปัญหายากลำบากที่ขัดขวางการพัฒนาทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสถานการณ์โรคระบาดนั้น ประสบการณ์ลดความยากจนที่สำเร็จของจีนนั้น ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในการขจัดความยากจนอย่างแท้จริง ได้เสนอแผนการจีนให้กับการขจัดความยากจนทั่วโลก และก็เพิ่มแรงขับเคลื่อนของจีนเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของโลกด้วย

Yim/LR/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-04-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-04-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-04-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-04-2564)

刘榕