สีสันหลากหลายที่สวนพฤกษชาติคุนหมิง

2021-09-14 14:17:19 | CRI
Share with:

สีสันหลากหลายที่สวนพฤกษชาติคุนหมิง_fororder_20210914kmzwy1

สวนพฤกษชาติคุนหมิง สังกัดสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง สถาบันวิทยาศาสตร์จีนในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชกว่า 8,840 สายพันธุ์ อุทยานครอบคลุมพื้นที่ 44 เฮกตาร์ มีทั้งหมด 16 สวน ได้แก่ สวนชมใบไม้และผลไม้ สวนหญ้าร้อยชนิด สวนพืชป่าหายาก สวนดอกคามิเลีย และสวนพฤกษศาสตร์ทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์ของมณฑลยูนนานซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น "อาณาจักรพืชพันธุ์"

สีสันหลากหลายที่สวนพฤกษชาติคุนหมิง_fororder_20210914kmzwy2

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสวนพฤกษชาติคุนหมิงได้ส่งเสริมโครงการคุ้มครองฟื้นฟูพืชป่าหายาก กลายเป็นศูนย์วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าหายากของจีนในขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันช่วยเหลือและอนุรักษ์พืชป่าหายากด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ผล

สีสันหลากหลายที่สวนพฤกษชาติคุนหมิง_fororder_20210914kmzwy3

 

Tim/Chu/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2564)

  • เกาะกระแสจีน (25-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-09-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-09-2564)

韩楚