ประเด็น“ความมั่งคั่งร่วมกัน”เริ่มกลายเป็นวาระแห่งชาติของจีนมากยิ่งขึ้น (ตอนแรก)

2021-10-12 14:23:43 | CRI
Share with:

จีนจะกำหนดร่างปฏิบัติการขับเคลื่อน“ความมั่งคั่งร่วมกัน”

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ประเด็น“ความมั่งคั่งร่วมกัน” ยิ่งกลายเป็นวาระแห่งชาติของจีนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีนแถลงข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมาว่า เพื่อสานต่อนโยบายส่วนกลาง คณะกรรมการฯ จะลงลึกศึกษาในประเด็น “ความมั่งคั่งร่วมกัน” และกำหนดร่างปฏิบัติการขับเคลื่อน“ความมั่งคั่งร่วมกัน”  ผลักดันการวางระบบนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการแบ่งปันรายได้ ตลอดจนการยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายสี จิ้นผิง ปธน.จีนเป็นประธานการประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการการเงินและเศรษฐกิจส่วนกลางของจีน ที่ประชุมครั้งนี้ได้ศึกษาค้นคว้าประเด็นการขับเคลื่อน"ความมั่งคั่งร่วมกัน"อย่างจริงจัง

และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน จีนได้ประกาศ "ความเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนว่าด้วยการสนับสนุนมณฑลเจ้อเจียงในการพัฒนาและสร้างสรรค์เขตสาธิตความมั่งคั่งร่วมกันที่มีคุณภาพสูง" โดยเรียกร้องให้มณฑลเจ้อเจียงแสวงหาแนวทางปฏิบัติในการบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันเป็นแบบอย่างแก่ทั้งประเทศจีน

ผู้สันทัดกรณีมองว่าการประกาศนโยบายดังกล่าวของทางการจีนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทีมผู้นำจีนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่ในการที่จะบรรเทาและแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลด้านการพัฒนาภายในประเทศและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชน ย่อมมีความหมายที่ลึกซึ้งและยาวไกลต่ออนาคตของประชาชนและประชาชาติจีน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาประเด็น“ความมั่งคั่งร่วมกัน” จึงกลายเป็นข่าวเด่นที่สร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนทั้งในจีนและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ประเด็น“ความมั่งคั่งร่วมกัน”เริ่มกลายเป็นวาระแห่งชาติของจีนมากยิ่งขึ้น (ตอนแรก)

ความมั่งคั่งร่วมกัน”เป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน

นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ การถือการขจัดความยากจน ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันถือเป็นภาระหน้าที่ สำคัญ โดยพยายามขจัดความยากจนบนพื้นฐานของการสร้างระบอบสังคมนิยม ข้อได้เปรียบที่สุดของระบอบสังคมนิยมก็คือ มีความมั่งคั่งร่วมกัน ชาวคอมมิวนิสต์จีนทุกยุคทุกสมัยไม่เคยลืมประเด็นสำคัญนี้ นายเติ้ง เสี่ยวผิง แกนนำรุ่นที่สองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยชี้ให้เห็นว่าลักษณะที่แตกต่างระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยม คือ มีความมั่งคั่งร่วมกันและไม่มีการแบ่งขั้ว ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสูงสุดของระบอบสังคมนิยม เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของระบอบนี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันของจีนก็เคยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ความมั่งคั่งร่วมกันเป็นหลักการพื้นฐานของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน  ดังนั้นจำต้องช่วยให้ประชาชนทุกคนได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  และต้องก้าวไปในทิศทางที่มีความมั่งคั่งร่วมกันอย่างมั่นคง” ปธน.สี จิ้นผิงเน้นอีกครั้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ว่าความมั่งคั่งร่วมกันเป็นความต้องการอย่างแท้จริงของระบอบสังคมนิยม และเป็นเอกลักษณ์สำคัญของความทันสมัยแบบจีน จำเป็นต้องยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันท่ามกลางการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันนั้นเป็นมาตรการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินการเพื่อนำพาประชาชนจีนเดินบนหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์แบบจีน

ประเด็น“ความมั่งคั่งร่วมกัน”เริ่มกลายเป็นวาระแห่งชาติของจีนมากยิ่งขึ้น (ตอนแรก)

มาตรฐานความมั่งคั่งร่วมกัน

"ความมั่งคั่งร่วมกัน" คืออะไร ในช่วงต้นปี 2014 นายสี จิ้นผิงเคยกล่าวไว้ในบทความว่า "เค้ก" กำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันต้องแบ่ง "เค้ก" ให้ดีด้วย แต่ไหนแต่ไรมาสังคมของเรามีแนวคิดเสมอว่า "ไม่ทุกข์จากการขาดแคลนแต่ทุกข์จากความไม่เท่าเทียมกัน" เราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและความยุติธรรมทางสังคมให้ดีบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านหนึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ อีกด้านหนึ่งก็ต้องคำนึงถึงขีดความสามารถ ต้องพยายามให้ประชาชนทุกคนมีความก้าวหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องในด้านโอกาสทางการศึกษา การมีรายได้จากการทำงาน ระบบสาธารณสุข สวัสดิการของผู้สูงอายุ และการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ข้อความนี้ได้อธิบายถึงความหมายของ "ความมั่งคั่งร่วมกัน" อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

การประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการการเงินและเศรษฐกิจส่วนกลางของจีนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมได้กำหนดมาตรฐานความมั่งคั่งร่วมกัน กล่าวโดยสรุปคือมีสาม "มาก" ประการแรกคือมีจำนวนคนมาก เป็นความมั่งคั่งของประชาชนทุกคน ไม่ใช่ความมั่งคั่งของคนกลุ่มน้อย ประการที่สองคือมีเนื้อหามาก นอกจากต้องมีความมั่งคั่ง ทางวัตถุ ทางจิตใจก็ต้องมีความมั่งคั่งเช่นกัน  และประการที่สามคือมีขั้นตอนมาก ต้องค่อยๆ ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีขั้นตอน การบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันก็เสมือนการทำขนมเค้ก นอกจากต้องทำเค้กให้ใหญ่แล้วยังต้องแบ่งปันให้ดีด้วย "การทำเค้กให้ใหญ่" ต้องพึ่งพาการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง และ "การแบ่งปันเค้กให้ดี" นั้นต้องพึ่งพาการวางแผนงานเชิงระบบ

BO/LU

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

何喜玲