• ความปลอดภัยของข้าวตัดแต่งพันธุกรรมเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง 2010YY03MM15DD
• นายเจี่ยชิ่งหลินระบุ การให้ชาวต่างชาติรับทราบข่าวเกี่ยวกับสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนมีความสำคัญยิ่ง (P) 2010YY03MM13DD
• สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนโต้ตอบ"รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกปี 2009" ของสหรัฐฯ 2010YY03MM13DD
• ปิดการประชุมประจำปีสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่ง 2010YY03MM13DD
• กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนระบุ ระบบการปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนมีความสำคัญอย่างยิ่ง 2010YY03MM12DD
• หน่วยงานรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนอของกรรมการสภาปรึกษาการเมืองประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการกระจายรายได้อย่างจริงจัง (P) 2010YY03MM11DD
• สชีวพุทธทิเบตประบุ ทิเบตได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวง 2010YY03MM11DD
• จีนจะต้องเร่งปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการมีงานทำของนักศึกษา 2010YY03MM11DD
• จีนจะต้องเร่งปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการมีงานทำของนักศึกษา (P) 2010YY03MM11DD
• นายเฉาอี้ซุน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนเห็นว่า ต้องเร่งฝึกหน่วยปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมืออาชีพ (P) 2010YY03MM08DD
• จีนจะเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อดำเนินสู่ชีวิตที่ดีงาม (P) 2010YY03MM08DD
• สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองเรียกร้อง ให้ความสำคัญกับการศึกษาก่อนวัยเรียน 2010YY03MM03DD
• สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนเสนอว่า ควรให้ความสำคัญต่อปัญหาบ้านอยู่อาศัยของคนหนุ่มสาว (P) 2010YY03MM03DD
• สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนเสนอว่า ควรยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆที่ไม่จำเป็นเพื่อยับยั้งการขึ้นราคาของบ้านพัก (P) 2010YY03MM03DD
• การประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนประจำปี 2010 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง  (P) 2010YY03MM03DD
• เปิดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนประจำปี 2010 บ่าย 3 โมงวันนี้ 2010YY03MM03DD
• สื่อมวลชนฮ่องกงสนใจการประชุมประจำปีของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประเทศจีน 2010YY03MM03DD
• การประชุมประจำปีนี้ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนได้รับญัตติ 428 ญัตติแล้ว 2010YY03MM03DD
• พระปันเชนลามะ องค์ที่ 11 ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (P) 2010YY03MM03DD
• หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าตีพิมพ์บทนำแสดงความยินดีต่อการเปิดประชุมครั้งที่ 3 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 11 2010YY03MM03DD
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040