ทุกสิ่งเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของประชาชน
  2010-03-14 18:14:36  cri
การประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นองค์กรอำนาจแห่งชาติสูงสุดของจีน ได้สิ้นสุดลงแล้วที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคมนี้ ในช่วงเวลา 9 วันครึ่งที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ซึ่งมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนเกือบ 3,000 คนได้เสนอข้อคิดเห็นและมาตรการต่างๆ เพื่อร่างแผนการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายหลักว่า "เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น"

นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนแถลงต่อที่ประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมาว่า

"ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมมีความเที่ยงธรรมและมีความสมานฉันท์มากยิ่งขึ้น"

คำแถลงดังกล่าวสะท้อนเสียงของประชาชนจีนทั้งปวง และสะท้อนความพร้อมและความเชื่อมั่นของรัฐบาลจีน

การแสวงหาความสุขและศักดิ์ศรีเพื่อประชาชนเป็นความใฝ่ฝันอย่างไม่ลดละของรัฐบาลจีนมาโดยตลอด ด้วยการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นเวลากว่า 30 ปี เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความสุขและศักดิ์ศรีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาไม่น้อยที่ต้องการแก้ไข เช่น ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนขยายมากขึ้น ตลอดจนความไม่เป็นธรรมและความไม่สมเหตุสมผลในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การมีงานทำ การศึกษา และการยุติธรรม ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในเรื่องของ "ความสุขกับศักดิ์ศรี"

การให้ประชาชน "ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น" รากฐานอยู่ที่เศรษฐกิจ ปีนี้จีนตั้งเป้าว่าจะ "เร่งเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น" นายฉิน เสี่ยวอิง นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระบุว่า ผลการปรับเปลี้ยนรูปแบบการพัฒนา ผู้ได้ประโยชน์รายใหญ่ที่สุดคือ ประชาชน

"การเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเอื้อประโยชน์ต่อประชนโดยทั่วไป มีเพียงพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำและพื้นที่ด้อยพัฒนา ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงถึงระดับที่ค่อนข้างมั่งคั่งเท่านั้น ประชาชนจึงจะมีความรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีและความสุขมากขึ้น"

การให้ประชาชน "ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น" ตั้งอยู่ที่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในที่ประชุมแถลงข่าวต่างๆ ระหว่างการประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติปีนี้ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการสร้างบ้านพักและการพัฒนาเมือง-ชนบท และ กระทรวงสาธารณสุข ล้วนรับรองว่า จะพยายามดำเนินมาตรการหลายหลากเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รัฐบาลจะเร่งแก้ไขประเด็นร้อนแรงต่างๆ ที่ประชาชนสนใจเป็นอันดับแรก

การให้ประชาชน "ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น" ความสำคัญอยู่ที่ประชาธิปไตย การประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนปีนี้ได้พิจารณาตรวจสอบและผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อบัญญัติว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทจะเป็นไปตามสัดส่วนประชากรในอัตราเดียวกัน นายเหยา หงหมิง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติระบุว่า

"การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทจะเป็นไปตามสัดส่วนประชากรในอัตรามเดียวกัน เป็นการสร้างหลักประกันให้ประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทมีสิทธิเลือกตั้งเท่าเทียมกันมากขึ้น และเป็นผลดีต่อการระดมความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของปวงชนมากขึ้น"

การให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น เป็นคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของรัฐบาลจีน ยิ่งกว่านั้นยังเป็นความปรารถนาและความใฝ่ฝันของประชาชนจีนทั้งปวงอีกด้วย ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาใหม่ของจีนในอนาคต นั่นก็คือ ทั้งมุ่งตอบสนองความต้องการด้านวัตถุของประชาชน และมุ่งตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของประชาชนด้วย

(Ling)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
时政
v ถ้อยแถลงของนายกฯ จีนเกี่ยวกับการพัฒนาฮ่องกงสร้างความสนใจให้สื่อฮ่องกง 2010-03-15 17:20:10
v การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2010-03-14 10:39:33
v ปิดประชุมประจำปีสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (P) 2010-03-14 10:07:00
v สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนโต้ตอบ"รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกปี 2009" ของสหรัฐฯ 2010-03-13 16:37:00
v สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนรับฟังรายงานการทำงานของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักอัยการประชาชนสูงสุด 2010-03-11 19:09:37
v กฎหมายการเลือกตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดียิ่งขึ้น 2010-03-11 19:08:31
v สมาชิกระบุการแข่งขันภาคธุรกิจในอนาคตต้องภายใต้ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 2010-03-11 17:42:52
v จีนบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษก่อนกำหนด (P) 2010-03-10 19:17:18
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040