ประเด็นที่ชาวจีนสนใจช่วงประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 และประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 (2)
  2012-03-12 17:25:56  cri

เนื่องในโอกาสจัดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน และการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนประจำปีที่กรุงปักกิ่ง หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่ชาวบ้านสนใจทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ให้นำไปพิจารณาหาหนทางแก้ไขปัญหาต่อไป ผลปรากฎว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 81.1 % แสดงความเห็นว่า ขณะนี้ ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากเกินไป 76% เห็นว่า รายได้ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้นั้นน้อยเกินไป ต่อคำถามที่ว่า คุณเห็นว่าต้องใช้วิธีการอย่างไรจึงสามารถลดช่องว่างรายได้ได้นั้น 21.6% แสดวความเห็นว่า รัฐบาลต้องกระจายรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 20.9% เห็นว่า ต้องเร่งปราบปรามพฤติกรรมทุจริตคอรัปชัน 20% เห็นว่า ต้องเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงมากขึ้น 61.9% เห็นว่า ข้าราชการได้เงินเดือนสูงอยู่แล้ว จึงไม่ควรเพิ่มเงินเดือนให้พวกเขาอีก

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า พนักงาน และผู้ใช้แรงงานมีรายได้ต่ำเกินไป สาขาอาชีพต่างๆ จ่ายค่าจ้างให้ผู้ใช้แรงงานต่างกันค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างมาก แต่บริษัทต่างๆ เพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้างเพียงนิดเดียวเท่านั้น นี่คือข้อความบางส่วนจากผู้ตอบแบบถามครั้งนี้

------ ผมทำงานในลริษัทแห่งหนึ่ง ในบริษัทของเรา คนบางกลุ่มได้เงินเดือนสูงมาก บางกลุ่มได้เงินเดือนน้อยมาก ผมเห็นว่า ภาวะเช่นนี้ไม่ยุติธรรมเลย

------ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ภาคตะวันตกได้เงินเดือนหรือค่าจ้างต่ำกว่าผู้ที่ทำงานในภาคตะวันออกอย่างมาก ผมทำงานในเมืองทางภาคตะวันตกของจีนมา 25 ปีแล้ว ขณะนี้ได้เงินเดือนเพียง1,200 หยวนเท่านั้น แต่เพื่อนผม ที่ทำงานในเมืองทางภาคตะวันออกของจีนได้เงินเดือนมากกว่าผม 3 เท่า รู้สึกไม่สบายใจมาก

------ นับตั้งแต่จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา เศรษฐกิจจีนพัฒนาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหา "การกระจายรายได้ไม่ยุติธรรม" นั้นนับวันกลับเด่นชัดมากขึ้น และทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยขยายออกไปอีก หวังให้รัฐบาลตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ไม่ยุติธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน และผู้มีรายได้น้อย

------ ผมเห็นว่า ซีอีโอของรัฐวิสาหกิจได้เงินเดือนสูงจนไม่น่าเชื่อ ส่วนข้าราชการนอกจากได้เงินเดือนแล้ว ยังได้โบนัสอีก บางหน่วยงานให้โบนัสข้าราชการเยอาะมาก ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดๆ กำกับดูแลเรื่องนี้ ผมขอเสนอให้รัฐบาลจัดระเบียบเรื่องโบนัสข้าราชการ

------ ผมเป็นนักศึกษาที่มาจากชนบท ผมเห็นว่า ขณะนี้ ปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยรุนแรงขึ้น รัฐบาลต้องรีบใช้มาตรการแก้ไข โดยเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้น และกำกับดูแลเรื่องขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าของรัฐวิสาหกิจเร่งปราบปรามพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจัง รณรงค์ให้คนรวยบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาระบบประกันสังคม ให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้นและมีมาตรฐานสูงขึ้น ให้การดำรงชีวิตของผู้มีรายได้น้อยมีหลักประกัน

นี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของผู้ที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ปีหลังๆ นี้ เศรษฐกิจจีนพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อปีที่แล้ว ขนาดเศรษฐกิจของจีนถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนับวันกลับเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา จีนเริ่มศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบการกระจายรายได้ แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถประกาศแผนปฏิรูปได้

ศาสตราจารย์วัง อวี้ข่าย จากสถาบันบริหารราชการแห่งชาติจีนกล่าวว่า สาเหตุที่ใช้เวลาหลายปี แต่ยังไม่สามารถนำแผนปฏิรูประบบการกระจายรายได้ออกมาใช้ได้นั้นเป็นเพราะว่า มีกลุ่มผลประโยชน์เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ เช่น กลุ่มผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่มีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชัน กลุ่มผู้บริหารรัฐวิสาหกิจบางแห่ง และกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนหลักๆ ที่ไม่ยอมให้ปรับเปลี่ยนระบบการกระจายรายได้ ดังนั้น ถ้าจะให้การปฏิรูประบบกระจายรายได้ประสบความสำเร็จ ก็ต้องขจัดอุปสรรคดังกล่าวนี้ก่อน

นายหลี่ เผยหลิน นักวิจัยจากสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติจีนกล่าวว่าต้องใช้มาตรการหลายๆ อย่างพร้อมกัน เช่น ปรับปรุงระบบภาษี ระบบประกันสังคมให้สมบูรณ์ขึ้น เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เก็บภาษีผู้มีรายได้สูงเพิ่ม ลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน สินแร่ และพลังงานชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ยังต้องปรับเปลียนภารกิจของรัฐบาลให้สอดคล้องกับระบบการตลาดด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
时政
v ประเด็นที่ชาวจีนสนใจช่วงประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 และประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 5 (1) 2012-03-12 17:23:18
v จีนส่งสัญญาณจะฟื้นฟูการอนุมัติการก่อสร้างโครงการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ 2012-03-12 16:39:17
v สวมแว่นส่อง "สองสภาจีน" กับ รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ 2012-03-09 16:54:18
v สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองเรียกร้องให้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมากขึ้น 2012-03-09 13:53:32
v ปักกิ่งเพลินเพลิน: บทสัมภาษณ์รายการพิเศษส่องสองสภาจีน "ส่องนโยบายการต่างประเทศจีน ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ไทย (1)" 2012-03-08 16:46:59
v นักวิชาการไทยชื่นชมรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลปี 2012 และระบบสภาผู้เเทนประชาชนของจีน 2012-03-08 16:28:51
v เพื่อนผู้ฟังให้ความสนใจการประชุมสองสภาของจีน 2012-03-08 14:30:37
v การประชุม"สองสภา"ของจีนปี 2012 พิสูจน์การพัฒนาของโลกตะวันออก 2012-03-07 15:38:34
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040