เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:นำให้ดีสูบบุหรี่เป็นที่เป็นทาง
  2014-01-14 13:43:52  cri

แม้การห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรในจีน แต่มาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ล่าสุด กลับได้รับความสนใจจากคนในสังคมอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมกับสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน ออกหนังสือเวียนประกาศให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และในที่ที่ติดสัญลักษณ์ห้ามสูบ

เมื่อคนกลุ่มนี้เป็นแกนนำจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนได้มากน้อยแค่ไหน และประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ หนังสือพิมพ์ปักกิ่งนิวส์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ผลปรากฏว่า ร้อยละ 92.6 ของผู้ร่วมทำสำรวจระบุว่าเห็นสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และกว่าร้อยละ 60 เห็นว่าจากการนำของเจ้าหน้าที่รัฐจะผลักดันให้มาตรการควบคุมผลิดอกออกผลได้จริง

มีรายงานระบุว่า เจ้าหน้ารัฐของจีนมีการสูบบุหรี่กันพบเห็นได้ทั่วไป แม้จะกล่าวว่าการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลก็ตาม แต่การสูบในที่สาธารณะก็มีการออกกฎหมายห้ามมาตั้งนานแล้ว ซึ่งผลสำรวจระบุว่า ร้อยละ 75.8 ของผู้ร่วมทำสำรวจเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐสูบบุหรี่ในที่สาธารณะของหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 13.7 ระบุว่าไม่เคยเห็น และอีกร้อยละ 10.5 ระบุว่าไม่ได้สนใจ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามาตรการห้ามดังกล่าวเจาะจงต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสำคัญ

 โดยร้อยละ 75.3 ของผู้ร่วมทำสำรวจระบุว่า เห็นดีเห็นงามด้วยกับมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เจาะจงต่อเจ้าหน้าที่รัฐนี้ แต่คงจำต้องอาศัยเวลา ส่วนความคิดเห็นต่อคำถามที่ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทำตนเป็นแบบอย่างแล้ว จะสามารถทำให้เกิดการปฏิบัติตามเป็นเยี่ยงอย่างได้จริงหรือไม่ ร้อยละ 64.3 ระบุว่าเป็นไปได้แน่นอน ร้อยละ 26.2 ว่าไม่น่าจะมีผลนัก และร้อยละ 9.5 ว่าเรื่องนี้พูดยาก

ส่วนเห็นว่าควรทำอย่างไรจึงจะทำให้มาตรการห้ามดังกล่าวนี้มีประสิทธิผล ร้อยละ 72.3 ว่าต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการห้ามสูบบุหรี่ หรือสร้างห้องสำหรับสูบบุหรี่ให้เป็นกิจจะ ร้อยละ 66.6 ว่าการห้ามให้ได้ผลอยู่ที่การควบคุมตนของแต่ละคน ร้อยละ 61.6 ว่าต้องมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน และร้อยละ 44.6 ระบุว่า ควรระบุให้แน่ชัดว่าหน่วยงานไหนดูแลตรวจสอบและจัดการลงโทษ

ทั้งนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนดังกล่าว มีขึ้นในช่วงวันที่ 31ธ.ค.2013 - 1 ม.ค. 2014 โดยมีผู้เข้าร่วมทำสำรวจทั้งสิ้น 1,003 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.1 เพศหญิงร้อยละ 49.9 โดยเกิดในช่วงทศวรรษปี 1950 เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 เกิดทศวรรษปี 1960 เท่ากับ 9.4 เกิดช่วงทศวรรษปี 1970 เท่ากับ 23.6 เกิดช่วงทศวรรษปี 1980 เท่ากับ 52.8 และเกิดช่วงทศวรรษปี 1990 เท่ากับ 10.8

เก่าเล่าไปใหม่บอกมา โดย วังฟ้า 羅勇府

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040