10 นโยบายใน"13-5" เพิ่มรายได้ชาวจีน (2)
  2015-11-16 11:29:57  cri

ประการที่ 5 จัดตั้งกลไกปรับปรุงบัญชีเงินเลี้ยงชีพกรณีชราภาพที่สมเหตุสมผล

โดยเงินเลี้ยงชีพกรณีชราภาพจะปรับตามการพัฒนาของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า โดยเฉพาะปีหลังๆ นี้ ความเร็วในการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอลง ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับขึ้นเงินเลี้ยงชีพกรณีชราภาพจะมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้เกษียณให้ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการบริโภคด้วย

สถิติที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า ตั้งแต่ปี วันที่ 1 มกราคมปี 2015 เงินเลี้ยงชีพกรณีชราภาพของเกษียณเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 ปี ผู้เกษียณเกือบ 80 ล้านคนได้รับเงินเลี้ยงชีพกรณีชราภาพเฉลี่ยเดือนละ 2,200 หยวน

ประการที่หก เพิ่มความเร็วความถี่เว็บไซต์ ลดค่าใช้จ่ายการใช้อินเตอร์เน็ต

จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2015 จีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรวมกว่า 668 ล้านคน แต่ความเร็วค่อนข้างช้า และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ถูกประณามจากผู้ใช้อินเตอรเน็ตจีนอยู่เสมอ สำหรับการนี้ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐนตรีเคยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเพิ่มความเร็วและลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าหลังจากนั้น บริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 บริษัทของจีนได้เสนอแผนเพิ่มความเร็วลดค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ประชาชนทั่วไปเห็นว่ายังไม่พอ

ดังนั้น ข้อเสนอของ "สิบสามห้า"ได้เน้นอีกครั้งให้ปฏิบัติการเพิ่มความเร็วความถี่และลดค่าใช้จ่าย แสดงให้เห็นว่าทางการจีนให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างมาก เชื่อมั่นว่า ภายใต้การใช้ความพยายามของฝ่ายต่างๆ ชาวเน็ตจีนนอกจากได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความถี่สูงแล้ว ยังสามาราถลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย

ประการที่เจ็ด ลดค่าใช้จ่ายการรักษาโรคหนักและโรคเรื้อรัง

ช่วงยาวนานที่ผ่านมา ชาวจีนเผชิญกับปัญหาที่ว่า "หาหมอยาก หาหมอแพง" คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง บางคนกลายเป็นคนจนเนื่องจากเงินหมดไปกับการรักษาโรค บางคนจากคนรวยมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งเนื่องจากใช้เงินรักษาโรคอย่างมาก

ข้อเสนอของ "สิบสามห้า" ระบุว่า จะลดค่าใช้จ่ายด้านการักษาโรคหนักและโรคเรื้อรังด้วยรูปแบบต่างๆ ซึ่งเจาะจงต่อปัญหา"หาหมอยาก หาหมอแพง" นักวิเคราห์ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่สำคัญคือต้องปฏิรูปและปรับปรุงระบบรักษาพยาบาล ขจัดสภาพ "ขายยาราคาแพงเพื่อเลี้ยงโรงพยาบาล"

ประการที่แปด ยกเลิกค่าเล่าเรียนเบ็ดเสร็จของนักเรียนยากจน

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายสำหรับทุกครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบัน นโยบายการศึกษาของจีนคือใช้ระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ข้อเสนอของ "สิบสามห้า" ได้เสนอเป็นครั้งแรกว่าจะใช้ระบบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี คือเผยแพร่การศึกษาระดับมัธยมปลายให้ทั่วถึง นอกจากนั้น ยังได้มุ่งเน้นการยกเลิกค่าเล่าเรียนเบ็ดเสร็จ

ตามเนื้อหาของนโยบายในข้อเสนอ "สิบสามห้า" สำหรับเด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจน จะสามารถเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมปลายและโรงเรียนอาชีวศึกษาได้ฟรี ซึ่งหมายถึงปัญหาค่าเล่าเรียนจะไม่เป็นอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กจากครอบครัวยากจนอีกแล้ว

ประการที่เก้า ยกฐานะแรงงานเทคนิคให้สูงขึ้น

เมื่อปี 2014 ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงานและสังคมจีนเคยกล่าวว่า "รายได้และฐานะทางสังคมของแรงงานเทคนิคไม่ดี ทำให้ผู้คนไม่อย่างเป็นแรงงาน ไม่ยอมทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ"

เพื่อแก้ปัญหานี้ ข้อเสนอของ "สิบสามห้า" ระบุอย่างชัดเจนว่า จะยกระดับสวัสดิการและฐานะทางสังคมของแรงงานเทคนิคให้สูงขึ้น การนี้หมายถึงแรงงานเทคนิคจะมีเงินใส่กระเป๋ามากขึ้น และในอนาคต แรงงานเทคนิคจะได้รับความนิยมและที่มีหน้ามีตามากขึ้น ซึ่งจะมีบทาทส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมในด้านนี้ พร้อมๆ กับการขยายตัวของกลุ่มแรงงานเทคนิค ก็มีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจจีนให้พัฒนาสู่ระดับกลางและระดับสูงด้วย

ประการที่สิบ เปิดตลาดสินค้ารายใหญ่ให้มีการแข่งขันมากขึ้น

ข้อเสนอของ "สิบสามห้า" เสนอว่า รัฐบาลจะลดการกำหนดราคาสินค้า เปิดตลาดราคาสินค้ารายใหญ่ให้มีการแข่งขันมากขึ้น อย่างเช่นราคาแข่งขันในด้านการไฟฟ้า น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ ผู้เกี่ยวข้องจากกรมกำหนดราคาคณะกรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า การเร่งปฏิรูปการประกอบกิจการน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศ เปิดตลาดราคาน้ำมันให้ลอยตัว ทำให้ตลาดกลายเป็นผู้ตัดสินราคาน้ำมัน ถึงเวลานั้น การปรับราคาน้ำมันจะเหมือนตลาดหุ้นในปัจจุบัน มีขึ้นมีลงตามสถานการณ์

สำหรับประชาชนทั่วไป การเปิดตลาดสินค้ารายใหญ่หรือสินค้าสำคัญ อย่างเช่นโทรคมนาคม ก็ยังหมายถึงค่าใช้จ่ายในด้านนี้คงลดน้อยลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน

คำถามของวันนี้คือ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเต็มคณะคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศข้อเสนอเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ ถามว่าฉบับใหม่นี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่

(In/Lin)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040