สิบสองปันนากับบทบาทสำคัญในความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง(ตอนจบ)
  2016-05-16 13:30:28  cri

เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนาของจีนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเป็นพิเศษ ดัชนีความสุขของชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างสูง ที่สำคัญคือ สิบสองปันนาเป็นเมืองที่มีปริมาณไอออนประจุลบในอากาศสูงที่สุดของจีน จึงนับได้ว่าเป็นรีสอร์ทธรรมชาติอันยอดเยี่ยม นอกจากนี้ สิบสองปันนายังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาพันธุ์กว่า 2,000 ชนิด และพืชกว่า 5,000 ชนิด ปัจจุบัน สิบสองปันนามุ่งใช้ความพยายามพัฒนาเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเพื่อหนีหนาวของชาวจีน ให้ชนกลุ่มไตในเมืองนอกกลับมาบูชาบรรพชน และให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

นางเหลิ่ง เก๋อผิงแนะนำว่า "สิบสองปันนาเป็นแบบอย่างเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศและเขตทัศนียภาพระดับชาติ โดยเป็นสมาชิกคุ้มครองความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแห่งสหประชาชาติด้วย ได้รับสมญานามว่า เป็นอาณาจักรสัตว์และพืช คลังชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต และพิพิธภัณฑ์ระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น โดยพื้นที่กว่า 78.3% ของที่นี่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้และใบหญ้านานาพันธุ์

สิบสองปันนาเป็นแหล่งผลิตยางพาราขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของจีน สวนยางที่นี่มีพื้นที่ประมาณ 1,880,000 ไร่ และสิบสองปันนายังเป็นแหล่งปลูกต้นชาพันธุ์ใบใหญ่ มีหมู่บ้านชาผูเอ่อร์ และมีป่าต้นชาโบราณ ซึ่งเป็นต้นชาเก่าแก่ที่มีอายุเกิน 1,700 ปี และยังมีภูเขาปลูกชาผูเอ่อร์ถึง 6 ลูก โดยสวนปลูกชาที่มีอายุกว่าร้อยปีในสิบสองปันนามีพื้นที่ถึงกว่า 33,000 ไร่"

ชนชาติต่างๆ ในสิบสองปันนาล้วนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน ชนชาติไต ฮั่น ฮาหนี จีนั่ว หยาว และอื่นๆ รวมทั้งหมด 13 ชนชาติ ต่างดำรงชีวิตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โบราณ ประชากรชนชาติส่วนน้อยมีจำนวน 762,600 คน คิดเป็นเกือบ 80% ของประชากรทั้งหมดของสิบสองปันนา ในจำนวนชนชาติส่วนน้อยทั้งหมดของสิบสองปันนา ชาวไตได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับคนไทยในระดับสูง คนไทยที่เคยมาเที่ยวสิบสองปันนาแล้ว ล้วนกล่าวยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของชาวไต ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็สามารถพำนักอยู่สิบสองปันนาได้อย่างสะดวกสบาย

วิธีการรักษาด้วยยาสมุนไพรของชาวไต ถูกจัดเป็น 1 ใน 4 การแพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพรของชนชาติจีน วัฒนธรรมไตเป็นวัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อยที่สำคัญของมณฑลหยุนหนานของจีน เทศกาลสาดน้ำและการแสดง "จางฮา" ซึ่งเป็นศิลปะขับร้องที่มีเอกลักษณ์ของชนชาติไต การเต้นรำกลองใหญ่ของชนชาติจีนั่ว การเล่นพิณและขับร้องเพลงของชนชาติปู้หลั่ง กรรมวิธีการผลิตชาผูเอ่อร์ที่สืบทอดมาแต่โบราณ และวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อยอื่นๆ ในสิบสองปันนา ล้วนเป็นมรดกวัฒนธรรมวิถีชนระดับชาติของจีน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพที่สวยงามน่าอัศจรรย์ สภาพดินฟ้าอากาศที่แสนสุขสบาย และวัฒนธรรมอันหลายหลากสีสัน ประกอบกันเป็นป้ายโฆษณาทองคำของสิบสองปันนาที่ดึงดูดการลงทุนจากโลกภายนอก นโยบายสำคัญๆ ที่รัฐบาลกลางของจีนทยอยกันดำเนินขึ้นมา เช่น ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ยุทธศาสตร์บุกเบิกพัฒนาภาคตะวันตก นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตทดลองการพัฒนาและการเปิดสู่ภายนอกหมัวฮันซึ่งติดกับชายแดนลาว เป็นต้น ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ส่งเสริมให้สิบสองปันนาได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักลงทุนจีนและประเทศรอบข้าง

หลายปีมานี้ สิบสองปันนาแข็งขันเข้าร่วมนิทรรศการขนาดใหญ่ เช่น "งานแสดงสินค้าชายแดน" "งานแสดงสินค้านำเข้าส่งออกคุนหมิง" และ "งานเจรจาความร่วมมือทางการค้าดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง" ประชาสัมพันธ์สภาพแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์เหมาะแก่การประกอบธุรกิจของตนเพื่อดึงดูดนักลงทุน การจัดงานสัมมนาว่าด้วยความเหนือกว่าด้านการค้าชายแดนของสิบสองปันนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ตัวเลขยอดเงินลงทุนจากทั้งจีนและต่างประเทศเติบโตขึ้นมากอย่างมีเสถียรภาพ

ปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของจีน เช่น กลุ่มบริษัทว่านต๋า(Wanda) กลุ่มบริษัทเป่าลี่(Poly) กลุ่มบริษัทหวารุ่น(China Resources) บริษัทประกันภัยผิงอัน(Pingan)ของจีน นอกจากนี้ยังมีบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น บริษัทเชอราตัน(Sheraton) บริษัทฮิลตัน(Hilton) และบริษัทวอลมาร์ต(Walmart) พากันตั้งหลักแหล่งเปิดธุรกิจที่สิบสองปันนา ในช่วง 5 ปีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเ���รษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 12 (ปี 2010 – 2015) ยอดการลงทุนที่สิบสองปันนาได้รับมีมากถึง 66,709 ล้านหยวน เป็นการใช้ทุนต่างชาติโดยตรง 102 ล้านเหรียญสหรัฐ

การลงลึกดำเนินความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ย่อมนำมาซึ่งโอกาสใหม่ให้สิบสองปันนาขยายกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้รับการลงทุนจากภายนอกมากขึ้น นายเตา หวาซิน อธิบดีกรมส่งเสริมการลงทุนเขตปกครองตนเองชนชาติไตกว่างซีของจีนกล่าวในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวชายแดนสิบสองปันนาครั้งที่ 19 ว่า ยินดีต้อนรับนักลงทุนและวิสาหกิจที่มีศักยภาพเข้ามาประกอบธุรกิจในสิบสองปันนา เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน

เขาย้ำว่า "สิบสองปันนาจะคว้าโอกาสสำคัญยิ่งจากยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและนโยบายพัฒนาเขตพรมแดนและเปิดสู่ภายนอกไว้ให้มั่น ใช้ความได้เปรียบพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อยกับทำเลที่ตั้งที่เอื้ออำนวย มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นผลดีกับระบบนิเวศ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งขันปฏิบัติตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเพื่อให้ได้ผลงานเด่นชัด พร้อมเพิ่มความเร็วในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"

เกี่ยวกับการลงทุนและประกอบธุรกิจในสิบสองปันนา ทางการเขตสิบสองปันนานำเสนอเป้าหมายการลงทุนแก่นักธุรกิจและบริษัทที่มีศักยภาพทั้งของจีนและต่างประเทศดังต่อไปนี้ หนึ่ง)อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมให้วิสาหกิจภายนอกมาร่วมลงทุน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลนีระดับสูงช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตชาผูเอ่อร์ ยางพารา ยาสมุนไพรชนชาติไต พลังงานชีวภาพ และอาหารปลอดภัย(Green Food) พยายามให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

สอง)อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้วิสาหกิจภายนอกมาร่วมลงทุน เสนอการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางนิเวศชั้นดี การท่องเที่ยวข้ามชายแดน เที่ยวชมสวนหรือฟาร์ม เป็นต้น สร้างโรงแรมรีสอร์ทแนวสัมผัสป่าฝนเขตร้อนหรือแนวสัมผัสวิถีชีวิตชนชาติส่วนน้อย พัฒนาเส้นทางและรายการท่องเที่ยวคุณภาพยอดเยี่ยม

สาม)อุตสาหกรรมแปรรูป ส่งเสริมให้วิสาหกิจภายนอกมาร่วมลงทุนในรูปแบบคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลิตผลการเกษตรของแถบร้อน งานหัตถกรรมของชนชาติส่วนน้อยที่สืบทอดจากสมัยโบราณ และสินค้านำเข้าส่งออก สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ กระตุ้นให้วิสาหกิจที่มีศักยภาพเข้าประจำในนิคมพร้อมปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม

สี่)อุตสาหกรรมบำรุงสุขภาพ ส่งเสริมให้วิสาหกิจภายนอกมาร่วมลงทุนในธุรกิจด้านกายภาพบำบัด กีฬาเพื่อออกกำลังกาย การสงเคราะห์คนชรา และเน้นขับเคลื่อนบริการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพรไต ให้ความสำคัญทั้งร่างกายและจิตใจ การพักผ่อนตากอากาศ สร้างสรรค์ให้สิบสองปันนาเป็นฐานที่มั่นด้านการบำรุงสุขภาพและเขตนำร่องอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของจีนและของโลก และเป็นศูนย์กลางให้บริการเยียวยารักษาและบำรุงสุขภาพที่มีอิทธิพลในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

พร้อมๆ ไปกับการเดินหน้ายุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง สิบสองปันนาในฐานะที่เป็นชุมทางสายสำคัญเชื่อมจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย่อมแสดงบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น ต่อไปในอนาคต สิบสองปันนาจะมุ่งมั่นกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทั่วทุกด้านกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เร่งยกระดับการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาก้าวหน้าของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง บรรลุเป้าหมายที่สร้างสรรค์ให้เป็นเขตนำร่องความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
外交
v สิบสองปันนากับบทบาทสำคัญในความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง(ตอนต้น) 2016-05-16 13:24:16
v ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงดึงโลกเข้าใกล้มากยิ่งขึ้น 2016-05-14 16:10:01
v ผู้นำจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมแถลงผลการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก 2016-03-24 16:54:44
v ผู้นำจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงชมนิทรรศการผลงานความร่วมมือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 2016-03-24 16:54:40
v กรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง เพิ่มความผาสุกให้ประชาชน 2016-03-24 15:49:32
社会
v สิบสองปันนากับบทบาทสำคัญในความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง(ตอนต้น) 2016-05-16 13:24:16
v วงการภาพยนตร์จีนบูมใช้ไทยเป็นโลเกชั่น(ตอนจบ) 2016-04-29 19:56:04
v วงการภาพยนตร์จีนบูมใช้ไทยเป็นโลเกชั่น(ตอนต้น) 2016-04-29 19:51:39
v ความคิดที่เกิดจากผลการแข่งขันระหว่างสมองกลหมากล้อมกูเกิลAlphaGoกับมนุษย์อี เซดอล นักหมากล้อมเกาหลีใต้-4 2016-04-14 09:57:43
v ความคิดที่เกิดจากผลการแข่งขันระหว่างสมองกลหมากล้อมกูเกิลAlphaGoกับมนุษย์อี เซดอล นักหมากล้อมเกาหลีใต้-3 2016-04-14 09:56:07
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040