สมาคมทนายความแห่งชาติจีนประกาศแถลงจุดยืนของจีนในคดีพิพาทปัญหาทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์เสนอโดยลำพังฝ่ายเดียว
  2016-06-08 16:52:16  Xinhua

สมาคมทนายความแห่งชาติจีนประกาศแถลงการณ์เกี่ยวกับคดีพิพาทปัญหาทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์เสนอโดยลำพังฝ่ายเดียว โดยระบุว่า หนึ่ง ยืนหยัดสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ ยืนหยัดสนับสนุนข้อเสนอที่สอดคล้องกับจุดยืนของรัฐบาลจีนในปัญหาทะเลจีนใต้ที่ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมปี 2014 ไม่ว่าประเทศ องค์การหรือบุคคลใดๆ ต่างก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอธิปไตยเหนือดินแดนและผลประโยชน์อำนาจทางทะเลในทะเลจีนใต้ของจีน

สอง ฟิลิปปินส์ฝ่าฝืนความรับรู้ร่วมกันที่จะใช้วิธีการเจรจาเพื่อแก้ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ ปฏิเสธแถลงการณ์ของจีนที่กำหนดตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเมื่อปี 2006 ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ลงนามในแถลงการณ์ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ล่วงละเมิดใช้ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ละเมิดสิทธิที่จีนเลือกวิธีการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง และเสนอเรื่องร้องเรียนต่อศาลอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทปัญหาทะเลจีนใต้โดยลำพังฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

สาม ตามข้อเรียกร้องโดยลำพังฝ่ายเดียวของฟิลิปปินส์จัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ ภายใต้สภาพที่ปราศจากอำนาจควบคุม ขยายอำนาจตามความพอใจ และมีปัญหาในด้านการกำหนดข้อเท็จจริงและการใช้กฎหมาย ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องศาลอนุญาโตตุลาการฝ่าฝืนหลักการและจุดประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ทำลายความสมบูรณ์และอำนาจของอนุสัญญาฯ ฝ่าฝืนความเที่ยงธรรมทางตุลาการระหว่างประเทศ ฝ่าฝืนเจตนารมณ์และจุดประสงค์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้วิธีการสันติภาพแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ จึงปราศจากความเที่ยงธรรมใดๆ

สี่ จีนไม่ยอมรับ ไม่เข้าร่วมและไม่เห็นด้วยในการพิพากษาตัดสินข้อพิพาทปัญหาทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์เสนอโดยลำพังฝ่ายเดียว ถือเป็นการกระทำที่พิทักษ์อธิปไตยและสิทธิทางทะเล ภายใต้การบริหารจัดการด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ รักษาความสมบูรณ์และอำนาจของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล

Yim/kt

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040